1

GÜNCEL ANALİZLER

YAZARLARIMIZDAN GÜNCEL ANALİZLER

Yapım İşlerinde Teminat Süresi Nedir ve Kesin Kabul Uygulamaları

Yapım işleri sözleşme uygulamalarında teminat süresi ve kesin kabul süreci makalede detayı ile ele alınmaktadır....

Devamını Oku

Yapım İşlerinde Geçici ve Kesin Kabul İşlemleri

Bu çalışmada usul ve esasları 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşme Kanunu, Yapım İşleri Genel Şartnamesi (YİGŞ) ve Yapım İşleri Muayene ve Kabul Yönetmeliğinde düzenlenen kabul işleml...

Devamını Oku

Yapım İşlerinde Teslim ve Tamamlama

Makalemizde kamuya ait yapım işlerinde eserin teslim ve tamamlanmasının izahı yapılacak, genel olarak yapım işinin kabulü ancak eserin sözleşme ve ekleri gereğince süresinde tamamlanara...

Devamını Oku

Yapım İhaleleri Sözleşmelerinde Geçici Kabul Uygulamaları

Yapım işlerinde geçici ve kesin kabul işlemleri Yapım İşleri Genel Şartnamesi (YİGŞ) ile Yapım İşleri Muayene ve Kabul Yönetmeliğinde (YİMKY) düzenlenmiştir. YİGŞ'deki kabul işlemleri...

Devamını Oku

Yapım İşlerinde Geçici ve Kesin Kabul İşlemleri

Yazımızda ele alınan bazı konular şu şekildedir: Kabul süreci, ceza kesintileri, nefaset kesintisi, geçici kabul itibar tarihi, kısmi kabul, teminat süresi, kesin kabul, teslim ve huk...

Devamını Oku

Geçici Kabul İşlemleri

Yapım işlerinde yüklenici dilekçesi veya işin bitmesi gereken tarihte idare tarafından başlatılan geçici kabul süreci, taraflar açısından önemlidir. Hak kayıplarını...

Devamını Oku