Tüm İhaleler Elektronik İhale Mi Oluyor?

Güncel Hukuk 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu Genel
TÜM İHALELER ELEKTRONİK İHALE Mİ OLUYOR?
Özeti :

Son yönetmelik değişikliği sonrası tüm ihaleler elektronik ihalemi olacak?

  İhale ve mali konularda DANIŞMANLIK ve EĞİTİM talepleriniz için iletişime geçmek üzere lütfen TIKLAYINIZ

Elektronik ihale süreci bir kaç yıldır ülkemizde gündemdedir. Özellikle pandemi sürecinde yaygınlaştırılmaya çalışılmıştır. 

Ancak zorunlu değildi.

18/5/2022 tarihli ve 31839 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan mevzuat ile Elektronik İhale Uygulama Yönetmeliği, Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği ve Kamu İhale Genel Tebliğinde değişiklikler yapılmıştır.

Yapılan değişiklikler ile ihalelerde elektronik ihale (e-ihale) yönteminin kullanımı zorunlu hale getirilmiştir. Buna göre;

  1. 1 Ağustos 2022 tarihinden sonra, yaklaşık maliyeti 4734 sayılı Kanunun 8 inci maddesinde öngörülen eşik değerin yarısına kadar olan (mal ve hizmet alımlarında 2.002.017 TL / 3.336.704,50 TL, yapım işlerinde 73.407.984,50 TL) ve açık ihale usulü ile gerçekleştirilen ihalelerin,
  2. 3 Ekim 2022 tarihinden sonra tüm açık ihaleler ile 4734 sayılı Kanunun 21 inci maddesinin (b), (c) ve (f) bentleri gereğince pazarlık usulü ile gerçekleştirilen ihalelerin,

e-ihale yöntemi ile yapılması zorunlu olacaktır.

ELEKTRONİK İHALE İLE İLGİLİ VE İHALE MEVZUATI İLE İLGİLİ TÜM SORULARINIZ İÇİN BİZLERİ ARAYIN 0 535 645 00 20