Teminatın İadesine İlişkin Dilekçe Örnekleri

İhale (Ortak-Diğer) Hukuki ve Mali Dilekçe, Yazı, Sözleşme Örnekleri
Teminatın İadesine İlişkin Dilekçe Örnekleri
Özeti :

Teminatların (Kesin, geçici) iadesi dilekçe örnekleri analize eklenmiştir. Analizde kesin teminatın yarısının iadesine ilişkin dilekçe ile mal ve hizmet alımları ile yapım işlerinde kesin teminatların tamamının iadesine ilişkin dilekçe örnekleri bulunmaktadır.

  İhale ve mali konularda DANIŞMANLIK ve EĞİTİM talepleriniz için iletişime geçmek üzere lütfen TIKLAYINIZ

Yapım İşlerinde Kesin Teminatın Yarısının İadesine İlişkin Dilekçe Örneği

 

İDARENİN ADI

İLİ

Konu: Kesin Teminatın Yarısının İadesi.                               ……/……/2018

İdareniz tarafından yapılan ……………………….. İhale Kayıt Numaralı, ………………………………………………. Yapım işi tamamlanmış, işin geçici kabulü ……………………………………… tarihinde yapılmıştır.

Söz konusu işe ait kesin teminatın yarısının tarafıma iadesini talep etmekteyim.

Gereğini arz ederim.

 

Adı Soyadı

Unvanı

Adres:

 

EKLER:

1. Geçici Kabul Tutanağı Belgesi

 

 

 

Yapım İşlerinde Kesin Teminatın Tamamının İadesine İlişkin Dilekçe Örneği

 

İDARENİN ADI

İLİ

Konu: Kesin Teminatın İadesi.                                   ……/……/2018

İdareniz tarafından yapılan ……………………….. İhale Kayıt Numaralı, ………………………………………………. Yapım işi tamamlanmış, işin geçici kabulü ……………………………………… tarihinde, kesin kabulü de …………………….. tarihinde yapılmıştır.

Söz konusu işe ait kesin teminatın tamamının tarafıma iadesini talep etmekteyim.

Gereğini arz ederim.

 

Adı Soyadı

Unvanı

Adres:

EKLER:

1. Geçici Kabul Tutanağı Belgesi

2. SGK İlişiksizlik Belgesi

3. Vergi Borcu Yoktur Belgesi

 

 

Mal ve Hizmet Alımlarında Kesin Teminatın İadesine İlişkin Dilekçe Örneği

 

İDARENİN ADI

İLİ

Konu: Kesin Teminatın İadesi.                                   ……/……/2018

İdareniz tarafından yapılan ……………………….. İhale Kayıt Numaralı, ………………………………………………. Mal/Hizmet alımı işi tamamlanmış, işin kabulü …………………….. tarihinde yapılmıştır.

Söz konusu işe ait kesin teminatın tarafıma iadesini talep etmekteyim.

Gereğini arz ederim.

 

Adı Soyadı

Unvanı

Adres:

EKLER:

1. Kabul Tutanağı Belgesi

2. SGK İlişiksizlik Belgesi

3. Vergi Borcu Yoktur Belgesi