Telefon, İnternet, Elektrik ve Doğalgaz Alımlarınız İçin İhale Yapılıyor Mu?

Mal Alımları 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu Genel
TELEFON, İNTERNET, ELEKTRİK VE DOĞALGAZ ALIMLARINIZ İÇİN İHALE YAPILIYOR MU?
Özeti :

Serbest piyasa koşullarının hakim olduğu alanlarda ihale yapılması gerekmektedir. Önceleri ihalesiz olarak temin edilen elektrik, telefon, internet ve doğalgazın ihale yoluyla alınması gerekmekte olup, bu kapsamda yapılan ihale sayısı ise çok azdır. İhale yoluyla alınması gereken mal ve hizmetlerin ihalesiz olarak alınması kamu zararı olarak ele alınabilecektir.

  İhale ve mali konularda DANIŞMANLIK ve EĞİTİM talepleriniz için iletişime geçmek üzere lütfen TIKLAYINIZ

TELEFON, İNTERNET, ELEKTRİK VE DOĞALGAZ ALIMLARINIZ İÇİN İHALE YAPILIYOR MU?

Devlet tarafından tekel olarak işletilen telefon, internet, elektrik ve doğalgaz hizmetleri piyasalarda son yıllarda meydana gelen değişmeler ile birlikte birçok firma tarafından sunulmaya başlanmıştır. Piyasalarda oluşan farklı fiyatlar nedeniyle, kamu idareleri talep ettikleri hizmetleri rekabet şartlarından faydalanarak temin edebilirler. Bu konuda yasal düzenlemeler yapılarak, Maliye Bakanlığı kamu kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli kullanılmasını sağlamak amacıyla herhangi bir ön şarta tabi olmaksızın idarelerin ihale yaparak söz konusu ihtiyaçlarını karşılayabileceklerini duyurmuştur.

Bu amaçla analizimizde telefon, internet, elektrik ve doğalgaz hizmet alımlarının ihale ile alımının gerçekleştirilmesine dayanak olan mevzuat hükümleri açıklanacaktır.

TELEFON VE İNTERNET HİZMETLERİNİN İHALE İLE ALIMI

5809 sayılı Elektronik Haberleşme Kanunu kapsamında telefon hizmetlerinin rekabete açılması gerçekleşmiştir. Bu Kanun sonrası abonelere herhangi bir şarta bağlı kalmaksızın hizmet sunucularını seçme hakkı sağlanmıştır. Aboneler numaralarını değiştirmeden Ulaştırma ve Habercilik Bakanlığının Lisans verdiği hizmet sunucularını seçebileceklerdir.

DOĞALGAZ HİZMETLERİNİN İHALE İLE ALIMI

4646 sayılı Doğalgaz Piyasası Kanunu” ve “Doğalgaz Piyasası Dağıtım ve Müşteri Hizmetleri Yönetmeliği”nde yapılan değişiklik ile doğalgaz piyasası Devlet tekelinden çıkarılıp özel sektöründe faaliyet göstereceği bir alan haline gelmiştir. Bu mevzuata göre, Serbest Tüketici statüsünde olan abonelere Enerji Piyasası Düzenleme ve Denetleme Kurulunun(EPDK) lisans verdiği tedarikçi firmalarla anlaşma yaparak daha uygun fiyatlarla piyasadan doğalgaz temin edebilme yolu açılmıştır. Hangi abonelerin serbest tüketici olabileceğine ilişkin yetki EPDK’ya verilmiştir.

EPDK 26/12/2013 tarihli ve 4793 No’lu kararına göre; konut tüketicileri (evsel tüketiciler) hariç olmak üzere tüm işyerleri serbest tüketici statüsünde sayılacaktır. Bu nedenle Kamu Kurumları serbest tüketici sayılmakta ve ihale yoluyla doğalgaz alımını gerçekleştirebilmektedirler.

ELEKTRİK HİZMETLERİNİN İHALE İLE ALIMI

Enerji Piyasası Serbest Tüketici Yönetmeliğinin 3’üncü maddesinin 13’üncü fıkrasında Serbest tüketici “Kurul tarafından belirlenen elektrik enerjisi miktarından daha fazla tüketimde bulunması veya iletim sistemine doğrudan bağlı olması nedeniyle tedarikçisini seçme serbestîsine sahip gerçek veya tüzel kişi” olarak tanımlanmıştır. Buna göre; serbest tüketicinin en temel özelliği tedarikçisini seçme hakkına sahip olmasıdır.

Ayrıca, EPDK’nin 23.01.2014 tarih ve 4840 no’lu Kararı’na göre bir kullanıcının serbest tüketici olabilmesi için yıllık 4500 kWh elektrik tüketiminde yani aylık yaklaşık 130-TL üzerinde bulunması gerekmektedir.