Tekliflerin Eşitliği Yönteminde Daha Fazla Puan Almak İçin Kullanılan Hileli Yöntem

Hizmet Alımları Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmet Alımları
Tekliflerin Eşitliği Yönteminde Daha Fazla Puan Almak İçin Kullanılan Hileli Yöntem
Özeti :

Hizmet alımlarında tekliflerin eşitliği halinde daha fazla puan almak için hileli bir yönteme başvuruluyor. Anonim şirketlerde hisse değişiklikleri ticaret sicil gazetelerinde yayımlanmadığından geçmişe yönelik bilgi girişleri yapılmakta ve sözleşme imzalamamış ortaklarla ihaleler alınmaktadır.

  İhale ve mali konularda DANIŞMANLIK ve EĞİTİM talepleriniz için iletişime geçmek üzere lütfen TIKLAYINIZ

Tekliflerin Eşitliği Yönteminde Daha Fazla Puan Almak İçin Kullanılan Hileli Yöntem

Hizmet alım ihalelerini takip edenler bilirler. Son düzenlemelerle özellikle personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alım ihalelerinde tekliflerin eşit çıkması ihtimali çok yükseldi ve eşit teklifler arasında da puanlama yapılmaktadır. Puanlamaya göre en yüksek puan alan firmaya ihale verilmektedir.

Puanlamanın nasıl yapıldığına veya nelere dikkat edilmesi gerektiğine burada değinmeyeceğiz.

Gerekli ve detay bilgi için sitemizde yazılı analizleri arama kısmından bularak okuyabilirsiniz.

Bugün sizlerle puanlamada kullanılan hileli yöntemden bahsedeceğiz.

Anonim şirketlerde hisse değişikliklerinin ticaret sicil gazetelerinde yayımlanma zorunluluğu bulunmamaktadır. Bu sebeple geçmişteki bir tarihe bilgi girişi yapılması mümkündür. Özellikle iş deneyim belgesi sahibi olmayan firmalar bu yöntemi şimdilerde yoğun olarak kullanmaktadır.

Tekliflerin eşitliği halinde şu şekilde puan verilmektedir:

“a) İsteklinin ve tüzel kişiliğinin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait iş deneyim belgesi kullanılmış ise bu ortağının, ilan veya davet tarihinden geriye doğru son iki yıl içinde 4735 sayılı Kanun kapsamında sözleşme imzalamamış olması veya imzaladığı sözleşmelerin toplam bedelinin ihale konusu işin yaklaşık maliyetinden daha düşük olması durumunda 2 puan, yaklaşık maliyet tutarı ile yaklaşık maliyetin iki katı arasında olması durumunda 1 puan,

b) İsteklinin ticari merkezinin ilan veya davet tarihinden geriye doğru en az bir yıldır ihaleyi yapan idarenin bulunduğu ilin mülki idari sınırları içindeki ticaret ve/veya sanayi odasına ya da ilgili meslek odasına kayıtlı bulunması durumunda 1 puan,”

Yukarıdaki puanlama kriterine göre, isteklinin ve tüzel kişiliğinin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait iş deneyim belgesi kullanılmış ise bu ortağının sözleşme bedelleri hesap edilmekte ve bu kişilere puan verilmektedir.

Ancak, var olan bir anonim şirkete yüzde elliden fazla hisseyle sözleşme imzalamamış bir kişi ortak yapılmakta ve bu yöntemle kişinin imzalanmış sözleşmesi çıkmadığı için 2 puan alabilmektedir.

Sözleşme imzalamamış kişilerin anonim şirketlere geçmişe yönelik olarak ortak yapılması çok kolay bir yöntem. Birçok firma bu yöntemi ya araştırıyor, ya kullanıyor ya da biliyor.

Puanlamada yerel firmaların ve küçük firmaların korunması amaç edinilmektedir. Bu hileli yöntemle bu amaç da erozyona uğramaktadır.

Yazımızda hileli ifadesini kullandık. Çünkü gerçekten de tercih edilen yöntem mevzuatı yasada var olan bir boşluğu kullanarak dolanmak anlamına gelmektedir. Puanlamadaki haksızlığın ve haksız yere iş deneyim belgesi elde edilmesinin önüne geçilmesi amacıyla, anonim şirketlerin bu özelliklerini dikkate alacak şekilde İhale Mevzuatında değişikliğe gidilmesine gerek vardır.