Teklif Zarfı Üzerindeki İdarenin Adı Yanlış Yazılsa Ne Olur?

Güncel Hukuk 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu Genel
Teklif Zarfı Üzerindeki İdarenin Adı Yanlış Yazılsa Ne Olur?
Özeti :

Teklif zarfı üzerinde idarenin açık ve net adresinin yazılma zorunluluğuna ilişkin tartışma halen devam etmektedir.

  İhale ve mali konularda DANIŞMANLIK ve EĞİTİM talepleriniz için iletişime geçmek üzere lütfen TIKLAYINIZ

Kamu ihalelerinde teklif zarfı üzerinde idarenin açık adresinin yazılmış olması 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu gereğince kanuni zorunluluktur.

Ancak bu zarf ihale komisyonunun önüne kadar geldiğinde adres yanlış yazılmış olsa bile amaç hasıl olmamıştır.

Yıllar süren idare mahkemeleri ve Kamu İhale Kurulu arasındaki tartışmaların sonunda teklif zarfı üzerinde İhale Kayıt Numarası yer alması durumunda teklif zarfının üzerinde adres olmasa dahi kabul edileceğine dair içtihat geliştirilmişti.

Hatta Kamu İhale Kurulu benzer bir düzenlemeye Kamu İhale Genel Tebliğ'nde yer vererek tartışmayı da sona erdirmişti.

Ancak geçtiğimiz sene bu hükmün Kamu İhale Genel TEbliğ'nden kaldırılmasıyla tekrar aynı tartışmaya dönülmüştü.

KİK teklif zarfı üzerinde muhakkak ihaleyi gerçekleştiren idarenin açık adresini istemekteyken;

Mahkemeler ise önemli olanın ihale saatinden önce teklif zarfının idareye ulaşmış olmasının yeterli olduğunu belirtmektedirler.

Danıştay 13. Dairesi tarafından verilen kararda;

“Uyuşmazlık konusu olayda, davacı şirket tarafından her ne kadar teklif zarfının üzerine ihaleyi gerçekleştiren idarenin ihale dokümanında belirtilen açık adresi yazılmasa da, zarf üzerinde yazılan ihale kayıt numarasının dava konusu ihaleye ilişkin olduğu, ihaleyi yapan idarenin adının

" Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürlüğü",

tekliflerin sunulacağı adresin " Belediyesi İhale İşlemleri Servisi" olarak yazıldığı,

yine ihale tarihi ve saati ile ihale konusu işin yazıldığı ve yazılanların İdari Şartname'de yer alan ihaleye ilişkin bilgilerle örtüştüğü,

teklif zarfının ihaleyi yapan idareye süresinde verildiği ve teklifin söz konusu ihale için verildiğinde tereddüt bulunmadığı,

 aynı ada sahip bir başka kurum veya kuruluş da bulunmadığından, teklif zarfının idarenin adresini yeter derecede tarif eder nitelikte olduğu anlaşılmaktadır.

denilerek farklı bir bakış açısı sergilenmiştir.

İHALE SÜRECİNDEKİ SORUNLARINIZLA İLGİLİ OLARAK DANIŞMANLARIMIZA GÜNÜN HER SAATİ ULAŞABİLİRSİNİZ.

0535 645 00 20

HEMEN ARAYIN