Süresi Yetersiz Kesin Teminat Mektuplarında Ne Yapılmalıdır?

Hizmet Alımları Teminatlar
Süresi yetersiz kesin teminat mektuplarında ne yapılmalıdır?
Özeti :

Kesin teminat mektuplarının süresinin dolma ihtimaline karşı idarelerce çeşitli hareket yöntemleri belirlenebilir. En doğrusu mektubun nakde çevirilip idare hesaplarında tutulmasıdır.

  İhale ve mali konularda DANIŞMANLIK ve EĞİTİM talepleriniz için iletişime geçmek üzere lütfen TIKLAYINIZ

Kesin teminat mektubu süresinin idarelerce sözleşme tasarısında düzenlenmesi gerekir. Belirlenecek olan bu sürenin de, kontrol teşkilatının Hizmet İşleri Kabul Teklif Belgesini, muayene ve kabul komisyonunun Hizmet İşleri Kabul Tutanağını ve Kesin Hesap Raporunu hazırlamasına ihtiyaç duyacağı süreyi dikkate alması ve idare içerisinde yapılacak görevlendirme süreleri ile işyerine ulaşım sürelerinin de içermesi gerekir. Aksi durumda kesin teminat mektubunun süresi yetersiz kalabilecektir.

Kesin teminat mektubunun yetersiz kaldığı idarelerde, idarelerce üç tür hareket tarzı benimsenebilir:

  • Yükleniciden teminat mektubu yerine nakit talep etme,
  • Bankadan teminat mektubunun nakde çevrilmesini talep etme,
  • Teminat mektubunun yeni bir teminat mektubuyla değiştirilmesini isteme.

Kesin teminat mektubu standart formda görüldüğü gibidir. Buna göre, protesto çekmeye, hüküm ve adı geçenin iznini almaya gerek kalmaksızın ve yüklenici ile idare arasında ortaya çıkacak herhangi bir uyuşmazlık ve bunun akıbet ve kanuni sonuçları dikkate alınmaksızın, kesin teminat mektubu banka tarafından nakde çevrilecektir. Nakde çevrilme noktasında bankanın herhangi bir tasarruf yetkisinin bulunmadığı düşünülmekle birlikte, idarece bu yetkinin sınırsız kullanılması da kanaatimizce doğru değildir. Çünkü kesin teminat mektubunun nakde çevrilmesi yüklenicinin taahhüdünü kısmen veya tamamen yerine getirmemesi halinde mümkün olacaktır.