Son Düzenlemelerle İhalelerde Kesinleşmiş Vergi Borcu, Anlamı ve Bu Kapsamda Ele Alınacak Vergi Türleri

İhale (Ortak-Diğer) İhale Dışı Bırakılma Halleri
Son Düzenlemelerle İhalelerde Kesinleşmiş Vergi Borcu, Anlamı ve Bu Kapsamda Ele Alınacak Vergi Türleri
Özeti :

Kamu İhale genel tebliğinde 6 Şubat tarihinde değişiklik yapılmış ve kesinleşmiş vergi borcu kapsamında dikkate alınacak vergilere yönelik net düzenlemelere yer verilmiştir. Analizde bu konu ele alınacaktır.

  İhale ve mali konularda DANIŞMANLIK ve EĞİTİM talepleriniz için iletişime geçmek üzere lütfen TIKLAYINIZ

Kamu İhalelerine katılmak isteyen isteklilerimizin sağlaması gereken çeşitli şartlar 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 10’uncu maddesinde sayılmakla birlikte; bu şartlardan birisi de isteklilerin kesinleşmiş vergi borcunun olmamasıdır.

Gelir İdaresi Başkanlığının uygun görüşünü alarak vergi borcu kapsamına girecek vergileri; tür ve tutar itibariyle belirlemeye Kamu İhale Kurulu yetkili kılınmıştır.

Kamu İhale Genel Tebliğ’ndeki vergi borcu ve kapsamı ve kesinleşmiş vergi borcuna ilişkin düzenlemelerde 06.02.2018 tarihli ve 30324 sayılı Resmi Gazete’nin 1’nci maddesi ile önemli değişiklikler gerçekleştirilmiştir;

Kamu İhale Genel Tebliğ’ndeki değişiklikle ihaleye katılım için engel olan vergi borçlarının türünde artışa gidilmiştir.

 • Yıllık gelir,
 • Yıllık kurumlar,
 • Katma değer,
 • Özel tüketim,
 • Özel iletişim
 • Banka ve sigorta muameleleri vergileri,
 • Gelir ve kurumlar vergisine ilişkin tevkifatlar,
 • Geçici vergi’nin sadece aslı

İle bu vergi türlerine ait vergi ziyaı cezaları, gecikme zam ve faizleri bağlamında toplam 5.000 TL’yi aşan tutarlardaki borçlar vergi borcu olarak kabul edilirken;

Yeni uygulamada bu vergi türlerine ilaveten

 • Motorlu Taşıtlar,
 • Şans Oyunları,
 • Damga Vergisi
 • Harçlar (Yargı Harçları vb.) de bu vergi çeşitlerine eklenmiştir.

Ayrıca eski düzenlemede sadece geçici vergiye ilişkin vergi aslı vergi borcu kapsamında değerlendirilirken yeni düzenlemede geçici verginin aslı ve alacaklarına ait vergi ziyaı cezaları, gecikme zammı ve faizi açısından da genişletilmiştir.

Bu alacaklara ilişkin vergi ziyaı cezaları, gecikme zammı ve faizleri bağlamında toplam 5.000 TL'yi aşan tutarlardaki borçlar vergi borcu olarak kabul edilecektir.

Yeni düzenleme ile vergi borcuna ilişkin belgenin yıllık gelir vergisi veya kurumlar vergisi yönünden bağlı bulunulan vergi dairesinden alma zorunluluğu ortadan kalmıştır. Artık istekliler bu belgeyi herhangi bir vergi dairesinden veya Gelir İdaresi Başkanlığının internet adresi (www.gib.gov.tr) üzerinden alabileceklerdir.

Son olarak ihale sürecinde isteklinin vergi dairesinin nakli durumunda önceki vergi dairesinden de vergi borcu alması gerektiğine dair belge alma zorunluluğu kaldırılmıştır. İhale tarihi 01.03.2018’den sonra olan ihalelerde belirtmiş olduğumuz mevzuat hükümleri uygulanmaya başlayacaktır.