Sitemize Son Yüklenen Kamu İhale Kurulu Kararlarında Neler Bulacaksınız?

İhale (Ortak-Diğer) 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu Genel
Sitemize son yüklenen Kamu İhale Kurulu kararlarında neler bulacaksınız?
Özeti :

Sitemize son yüklenen Kamu İhale Kurulu kararlarında neler bulacaksınız?

  İhale ve mali konularda DANIŞMANLIK ve EĞİTİM talepleriniz için iletişime geçmek üzere lütfen TIKLAYINIZ

Sitemize son yüklenen Kamu İhale Kurulu kararlarında neler bulacaksınız?

 

  1. İhalede rekabetin sağlanamaması gerekçesiyle ihale iptal edilebilir mi?
  2. Tenzilat oranının düşük olması gerekçesiyle ihale iptal edilebilir mi?
  3. Teknik Şartname’de tespit edilen eksiklikler nedeniyle ihale iptal edilebilir mi?
  4. Teklif para birimi yabancı para olduğu durumda geçici teminat değerinin nakit olarak verilmesi durumunda bu değerin tedavüldeki Türk Lirası olması zorunluluk mudur?
  5. Firmalarının iştigal konuları arasında ihale konusu işlerin yer almadığı gerekçesiyle teklif değerlendirme dışı bırakılabilir mi?
  6. İhale konusu alanda faaliyet göstermeyen bir isteklinin sunduğu iş deneyim belgesinden hareketle faaliyet alanının uygun kabul edilebilir mi?
  7. Teknik şartname düzenlemeleri nedeniyle tüm firmaların ihaleye iştirak edememeleri rekabetin kısıtlanması olarak değerlendirilebilir mi?
  8. Geçerli tek teklif kalması ve teklifin yaklaşık maliyete çok yakın olması gerekçe gösterilerek rekabet ortamının oluşmadığı gerekçesiyle ihalenin iptali mümkün müdür?