Sınır Değer Tespitinde Kullanılan R Katsayısı Nedir? Ne Anlama Gelmektedir? Akla Gelen Bazı Soru İşaretleri

Hizmet Alımları Tekliflerin Değerlendirilmesi
Sınır Değer Tespitinde Kullanılan R Katsayısı Nedir? Ne Anlama Gelmektedir? Akla Gelen Bazı Soru İşaretleri
Özeti :

Personel çalıştırılmasına dayalı olmayan hizmetlerde sınır değer tespiti değiştirilmiş ve R katsayısı belirlenmiştir. R katsayısı ne anlama gelmektedir? 2017 yılında dikkate alınacak R Katsayıları nelerdir? R katsayısının anlamı nedir?

  İhale ve mali konularda DANIŞMANLIK ve EĞİTİM talepleriniz için iletişime geçmek üzere lütfen TIKLAYINIZ

26 Ocak 2017 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan düzenlemelerle ihale mevzuatında önemli değişiklikler yapılmıştır. Söz konusu değişikliklerden bir tanesi de personel çalıştırılmasına dayalı olmayan hizmet alımlarında sınır değer tespitine yöneliktir.

Malumlarınız olduğu üzere; personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımlarında sınır değer yaklaşık maliyet eksi kar olarak tespit ediliyor, personel çalıştırılmasına dayalı olmayan hizmet alımlarında ise yaklaşık maliyetin 1,30 değerine bölünmesi ile bulunuyordu.

Personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımlarında aşırı düşük teklif sorgulamasını da doğrudan etkileyecek şekilde sınır değer tespiti değiştirilmiş ve yeni bir formül ortaya konulmuştur.

 

Sınır Değer= ((Yaklaşık Maliyet + Tekliflerin toplamı) / Teklif sayısı + 1) x R Katsayısı

 

R Katsayısı nedir? R katsayısı, sınır değer tespiti için kullanılan bir katsayı olup, teklifler ile yaklaşık maliyetin aritmetik ortalamasının R katsayısı ile çarpımı sınır değeri vermektedir.

 

Geçersiz Teklifler Dikkate Alınacak mıdır? Sınır değer tespitinde geçerli teklifler dikkate alınacak olmakla birlikte, Kamu İhale Genel Tebliğinde sınır değer tespiti için geçerli teklifler, geçici teminat mektubu ve teklif mektubu uygun olan istekliler olarak ifade edildiğinden dolayı, diğer belgeleri eksik olan kişiler sınır değer tespitinde dikkate alınacaktır. Buna göre, sınır değer tespitinde sadece geçici teminat mektubu ve teklif mektubu geçersiz olan firmalar dikkate alınmayacaktır.

 

2017 yılı R Katsayıları Nelerdir?

 

İhalenin Konusu

R Katsayısı

Araç kiralama

0,86

Bilgisayar Sistemlerine Yönelik Hizmetler

0,87

Çöp Toplama

0,85

Malzemeli Yemek

0,88

Mühendislik Hizmetleri

0,78

Sigorta Hizmetleri

0,77

Diğer Hizmetler

0,83

 

2018 ve sonraki yıllarda geçerli olacak R katsayıları ise Kamu İhale Kurumu tarafından yayımlanacaktır.

 

R Katsayılarının Anlamı Nedir?

R katsayısı ihaleye katılan firma sayısı ve firmaların tekliflerine göre sınır değeri etkileyen sabit bir katsayıdır. Yukarıda yer verilen katsayılara dikkate edilirse, mühendislik ve sigorta hizmetlerinde aşırı düşük teklif sorgulaması yapılmasının çok istenilmediği, yemek ihalelerinde ise aşırı düşük teklif sorgulaması yapılmasının daha fazla istenildiği görülecektir.

İhaleye katılan firmaların fiyat teklifleri yaklaşık maliyetten uzaklaştıkça sınır değer aşağı düşmekte olup, bu hal yeni dönemde sınır değerin daha çok firma teklifleri ile belirleneceği izlenimini bizlere vermektedir.

Özellikle geçmiş yıllarda yapılan ihaleler, ihalelere katılan firma sayıları ve ihalelerde verilen teklifler dikkatle analiz edilerek yeni dönemde tahmini sınır değer hesaplamaları yapılabilir. Bu noktada sınır değer tespitinde geçerli tekliflerin sadece geçici teminatı ve teklif mektubu uygun olan firmalar olarak ele alınacağı ve ihaleye katılan firmaların sınır değer tespitinde önemli etken olacağı göz önüne alınırsa, ihaleye yan firmalarla katılma ihtimalinin geçmiş dönemlere nazaran daha yüksek olacağını ifade edebiliriz.

Bu noktada, sorgulamaya girilmemesi amacıyla firmaların yapacağı en önemli hareketin şu yöntem olacağı değerlendirilmektedir.

İhaleye firmalar eksik evrakla ve çok düşük teklif vererek katılacaklar, sınır değer çok düşük çıkacak ve geçerli olan firmalar sınır değer üzeri olacağı için en düşük teklif sahibi ihaleyi alacaktır. Bu tarz bir yaklaşımla aşırı düşük teklif sorgulaması yapılmayacaktır.