Şikayet Başvuru Bedelleri İadesi ile İlgili Son Yargı Görüşü

Güncel Hukuk 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu Genel
ŞİKAYET BAŞVURU BEDELLERİ İADESİ İLE İLGİLİ SON YARGI GÖRÜŞÜ
Özeti :

Kısmen hakı bulunan itirazen şikayet başvuru bedellerinin iadesine dair yargı kurumlarının görüşleri netleşmeye başladı.

  İhale ve mali konularda DANIŞMANLIK ve EĞİTİM talepleriniz için iletişime geçmek üzere lütfen TIKLAYINIZ

Kamu hukukuna tâbi olan veya kamunun denetimi altında bulunan veyahut kamu kaynağı kullanan kamu kurum ve kuruluşlarının yapacakları ihalelerde uygulanacak esas ve usuller 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nda belirlenmektir.

İhale süreçlerinde hukuka aykırı işlem ve eylemler ile ilgili idari yargıya başvurmadan Kamu İhale Kurumu’na başvuru 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 54’üncü maddesi uyarınca zorunlu tutulmuş ve yine aynı Kanun’un 53’üncü maddesi uyarınca da Kamu İhale Kurumu’na yapılacak olan  itirazen şikayet başvurularında ihalenin yaklaşık maliyetine göre başvuru bedelleri belirlenmiştir.

Başvuru bedelleri idari yargıda dava açma ücretlerinin çok üstündedir. Süreç içerisinde Kamu İhale Kurumu  tarafından itirazen şikayet başvuruları haklı bulunan istekliler şikayet başvuru bedellerini iadesini talep etmişler; Kamu İhale Kurumu’nun bu talebi reddetmesi üzerine davalar açmışlardır.

Anayasa Mahkemesi, 2020 yılı başında itirazen şikayet başvuruları haklı bulunan isteklilere Kamu İhale Kurumu’nun itirazen şikayet başvuru bedellerini iade etmesi gerektiği doğrultusundaki bir karar sonrası konuya ilişkin açılan dava sayıları artmış ve Danıştay’da Anayasa Mahkemesi kararı paralelinde karar vermiştir.

26/11/2022 tarihli ve 32025 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kanun değişikliği ile 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 53’üncü maddesinde değişikliğe gidilmiş; Kanun değişikliği ile birlikte sadece KİK’e yapılan iddialarının tamamında haklı bulunması durumunda KİK itirazen şikayet başvuru bedellerinin iadesine yönelik karar verileceği hükme bağlanmıştır. Kanun değişikliği sonrası, yeni Kamu İhale Kurulu kararlarında da uygulamanın bu doğrultuda olduğu makalemizde yer verdiğimiz kararlarda açıkça görülmektedir.

Ancak itirazen şikayet başvurularında iddiaların bir kısmında haklı bulunan istekliler açısından da Kamu İhale Kurumu sonuç olarak ihale sürecinde düzeltici işlem kararı vermektedir. Tüm iddiaları haklı olunan istekliler ile bir kısım iddiaları haklı bulunan  isteklilerin durumu ihale süreci açısından aynıdır.

Ankara 11. İdare Mahkemesi tarafından verilen kararda başvurunun 'iddialarının tamamında haklı bulunması koşulunun gerçekleşmediğinden bahisle itirazen şikayet başvuru bedeli iadesi talebininin reddinin mülkiyet hakkını ihlal ettiği gerekçesi ile hukuka aykırı olduğu belirtilmiştir.

Kamu İhale Kurumu, söz konusu mahkeme kararına karşı istinaf başvurusunda bulunmuştur. Ankara Bölge İdare Mahkemesi 7.  İdari Dava Dairesi'nin kararında istinaf mahkemesi son kanun değişikliği paralelinde itirazen şikayet başvuru bedelinin iadesinin iddiaların tamamında haklı bulunması koşuluyla gerçekleşeceği doğrultusunda karar vermiştir. 

İHALE HUKUKU SÜREÇLERİNDE TÜM SORUNLARINIZ İÇİN ÇEKİNMEDEN ARAYIN 0535 645 00 20