Ses Sistemleri 22/d’nin Temsil Ağırlama Giderlerine İlişkin Alım Çerçevesinde Limit Olmaksızın Satın Alınabilir Mi?

Mal Alımları 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu Genel
Ses Sistemleri 22/d’nin Temsil Ağırlama Giderlerine İlişkin Alım Çerçevesinde Limit Olmaksızın Satın Alınabilir Mi?
Özeti :

Ses sistemleri veya organizasyon hizmetlerinin 22/d deki temsil ağırlama giderlerine ilişkin limitin olmadığı alım yöntemi ile gerçekleştirilip gerçekleştirilemeyeceği hususu sıkça sorulmaktadır.

  İhale ve mali konularda DANIŞMANLIK ve EĞİTİM talepleriniz için iletişime geçmek üzere lütfen TIKLAYINIZ

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 22’nci maddesinde doğrudan temin ile gerçekleştirilebilecekler alımlar tek tek sayılmakla birlikte idarelerimizce en yoğun olarak kullanılan doğrudan temin alım yöntemi 22/d’dir.

22’nci maddenin (d) bendindeki düzenleme aşağıdaki gibidir:

“d) Büyükşehir belediyesi sınırları dahilinde bulunan idarelerin onbeş milyar, diğer idarelerin beşmilyar Türk Lirasını aşmayan ihtiyaçları ile temsil ağırlama faaliyetleri kapsamında yapılacak konaklama, seyahat ve iaşeye ilişkin alımlar.”

 Madde metni iyi analiz edildiğinde 22/d’de gerçekleştirilecek alımların iki’ye ayrıldığı görülecektir:

 1- 2016 yılı için büyükşehir belediye sınırları içindeki idarelerin 53.261,00 TL diğer idareler için 17.744,00 TL 'ye kadar ki ihtiyaçları,

 2- Temsil ağırlama faaliyetleri kapsamında yapılacak konaklama, seyahat ve iaşeye ilişkin alımlar,

 Temsil ağırlama faaliyetleri kapsamında yapılacak konaklama, seyahat ve iaşeye ilişkin alımlarda herhangi bir limit bulunmamaktadır. Yani 22/d'ni bildiğimiz limitinin üzerindeki 75.000,00 TL’lik bir alımda bu doğrultuda gerçekleştirilebilir.

Ancak bu noktada dikkat edilmesi gereken husus Kanun koyucunun limit olmaksızın gerçekleştirilebilecek bu alımı

 Temsil ağırlama faaliyetleri kapsamında yapılacak

  • Konaklama,
  • Seyahat ve
  • İaşeye ilişkin

 alımlarla sınırlandırmasıdır.

Sorumuza geri dönecek olursak ses sistemleri kiralanması 22/d’nin Temsil Ağırlama giderlerine ilişkin alım çerçevesindeki limit olmaksızın gerçekleştirilemez. Çünkü ses sistemleri temsil ağırlama faaliyetleri kapsamında yapılacak konaklama, seyahat ve iaşeye ilişkin bir alım değildir.

Bu ihtiyacın limit sınırlarına kadar 22/d çerçevesinde bu limitin üstünde ise Kanundaki ihale usulleri çerçevesinde gerçekleştirilmesi gerekmektedir. 

Nitekim Sayıştay'ın bazı kararlarında tüm bir organizasyon hizmetini (Ses sistemleri kiralaması, hediye vb.) 22/d deki temsil ağırlama faaliyetleri kapsamında yapılaca konaklama, seyahat ve iaşeye ilişkin alımlarla ilişkisi olmadığından gerçekleştiremeyeceğine hükmedilmiştir.