Servis Hizmet İhalelerinde J Plaka Sorunu

İhale (Ortak-Diğer) 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu Genel
Servis Hizmet İhalelerinde J Plaka Sorunu
Özeti :

Servis Hizmet İhalelerinde J Plaka Sorunu Danıştay Kararı İle Kesin olarak çözüme bağlandı

  İhale ve mali konularda DANIŞMANLIK ve EĞİTİM talepleriniz için iletişime geçmek üzere lütfen TIKLAYINIZ

Araç kiralama veya servis ihalelerinde idari şartnamelerdeki düzenlemeler konusunda zaman zaman tartışmalı alanlar ortya çıkmaktadır.

Servis taşımacılığı, öğrenci taşıma ihalelerinde servis araçlarının J plakaya sahip olup olmaması gerektiği zaman zaman tartışma konusu olabilmektedir.

Belediyelerin zaman zaman da kamu idarelerinin kendi iç yönetmeliklerinde servis hizmeti yapan araçlarda şehir içinde J plaka zorunluluğu getirdikleri görülmektedir.

Hatta bazı illerimizde bu J Plaka sorunu eylemlere dahi konu olmuştur. İlgili haber için  http://www.yurtgazetesi.com.tr/turkiye/izmirli-servis-soforleri-j-plaka-isyanini-yurta-anlatti-h69067.html

 

Ancak ihaleye ilişkin şartnamelerde servis araçlarının J plakaya sahip olması gerektiğine dair bu şarta yer vermemektedirler.

Rakip İstekliler de özellikle ihale üzerinde kalan firmalar aleyhine J plakaya sahip olmadıkları ve o ile ait UKOME kararlarında bu plakanın zorunlu olduğuna dair itirazlarda bulunmaktadırlar.

 

Danıştay Onüçüncü Dairesinin vermiş olduğu karar ile;

Bakılan uyuşmazlıkta,

İdari Şartname’de servis araçlarının (J) plaka olması gerektiğine ilişkin açık bir düzenlemeye yer verilmediği,

bu hususta Teknik Şartname’nin 4.1.5. maddesinde servis araçlarının sahip olması gereken şart ve özellikleri arasında Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı’nca düzenlenmiş karayolu yolcu taşımacılığı yetki belgelerinden birine sahip olması ve ticari araç olması dışında (J) plaka olması şartının aranmadığı görülmektedir.

Bu durumda, servis araçlarının (J) plaka olması şartının ihalede ekonomik ve mali yeterliğin veya mesleki ve teknik yeterliğin belirlenmesine ilişkin kriterler arasında yer almadığı anlaşılmaktadır.

Öte yandan, okul servis araçlarının teknik şartnameye uygunluğunun sözleşmenin uygulanması aşamasında denetleneceği ve ihale dokümanında belirtilen özelliklere uygun olmadığının tespiti hâlinde gerekli müeyyidelerin uygulanacağı da açıktır.

Bu itibarla, itirazen şikâyet başvurusunun reddine ilişkin Kurul kararında hukuka aykırılık, dava konusu işlemin iptali yolundaki temyize konu Mahkeme kararında ise hukukî isabet bulunmamaktadır.

denilmiştir.

İHALE SÜRECİNDEKİ SORUNLARINIZLA İLGİLİ OLARAK DANIŞMANLARIMIZA GÜNÜN HER SAATİ ULAŞABİLİRSİNİZ.