Personel Çalıştırılmasına Dayalı Olmayan Hizmetlerde Aşırı Düşük Teklif Sorgulaması Sona Mı Erecek?

Hizmet Alımları Tekliflerin Değerlendirilmesi
Personel Çalıştırılmasına Dayalı Olmayan Hizmetlerde Aşırı Düşük Teklif Sorgulaması Sona mı Erecek?
Özeti :

Personel çalıştırılmasına dayalı olmayan hizmet alımlarında, sınır değer tespiti için yapılan yeni düzenlemenin aşırı düşük teklif sorgulaması uygulamasını sona erdirme imkanı bulunmaktadır.

  İhale ve mali konularda DANIŞMANLIK ve EĞİTİM talepleriniz için iletişime geçmek üzere lütfen TIKLAYINIZ

Kamu İhale Genel Tebliğinde değişiklik yapılmış ve personel çalıştırılmasına dayalı olmayan hizmet alımlarında aşırı düşük teklif sorgulaması yapılması için kullanılan sınır değer tespiti değiştirilmiştir:

“Personel çalıştırılmasına dayalı olmayan hizmet alımı ihalelerinde sınır değer;

SD: Sınır değeri,

YM: Yaklaşık maliyeti,

n: İhalenin ilk oturumunda teklif mektubu ve geçici teminatı usulüne uygun olduğu anlaşılan isteklilerin teklif sayısını,

T1, T2, T3….Tn: İhalenin ilk oturumunda teklif mektubu ve geçici teminatı usulüne uygun olduğu anlaşılan isteklilerin teklif bedellerini,

R: Sınır Değer Tespit Katsayısını"

 

Sınır Değer= ((Yaklaşık Maliyet + Tekliflerin toplamı) / Teklif sayısı + 1) x R Katsayısı

 

Yukarıda yer verilen düzenlemeye göre, personel çalıştırılmasına dayalı olmayan hizmet alımlarında sınır değer tespitinde teklif mektubu ve geçici teminatı usulüne uygun firmalar dikkate alınacaktır. Bu düzenlemeye göre; oda kayıt belgesi olmayan, iş deneyim belgesi olmayan, bilançosu olmayan firmalar da, eğer teklif mektubu ve geçici teminatı uygunsa sınır değer tespiti açısından hesaplamaya dahil edilecektir.

Bu düzenleme kanaatimizce istenilen amacı ortadan kaldıracak mahiyettedir. İhalelere katılan ve belgesi eksik olan firmalarca çok düşük teklifler atılarak sınır değerin çok düşük belirlenmesi ve bu yöntemle evrakları tam ve uygun olan hiçbir firmanın aşırı düşük teklif sorgulamasına tabi tutulmaması sonucu ortaya çıkabilecektir.

Aşırı düşük teklif sorgulaması istemeyen firmalar, sınır değerin çok düşük çıkması için belgesi eksik çok düşük fiyatlarla ihalelere katılabilecektir.

Bu durum ise aşırı düşük teklif sorgulamasını ortadan kaldırabilecek bir yöntem olarak karşımızda durmaktadır.

Kanaatimizce Tebliğde değişiklik yapılması ve bunun önüne geçilmesi uygun olacaktır.