Pazarlık Usulü İhalelerde İlan ve Davet

İhale (Ortak-Diğer) 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu Genel
Pazarlık Usulü İhalelerde İlan Ve Davet
Özeti :

Pazarlık usulü, Kanunda belirtilen hallerde kullanılabilen, ihale sürecinin iki aşamalı olarak gerçekleştirildiği ve idarenin ihale konusu işin teknik detayları ile gerçekleştirme yöntemlerini ve belli hallerde fiyatın isteklilerle görüşüldüğü usuldür. Pazarlık usulü ihalede ihaleye davet edileceklerin belirlenmesi ve davet süreci önem arzeden bir husustur.

  İhale ve mali konularda DANIŞMANLIK ve EĞİTİM talepleriniz için iletişime geçmek üzere lütfen TIKLAYINIZ

Pazarlık Usulü İhalelerde İlan Ve Davet

4734 sayılı Kanunun 21. maddesinde “(b), (c) ve (f) bentlerinde belirtilen hallerde ilan yapılması zorunlu değildir. İlan yapılmayan hallerde en az üç istekli davet edilerek, yeterlik belgelerini ve fiyat tekliflerini birlikte vermeleri istenir.” hükmü yer almaktadır.

Buna göre, Kanunun 21. maddesinin (b), (c) ve (f) bentlerine göre yapılan ihalelerde ilan zorunlu değilken, anılan maddenin diğer bentlerine göre yapılan ihalelerde ilan yapılması zorunludur.

4734 sayılı Kanun 21. maddenin (b) ve (c) bentlerinde belirtilen hallerde işin ivediliğini, (f) bendinde ise işin tutar olarak küçüklüğünü dikkate alarak ilan yapılmasını idarenin takdirine bırakmış olup, idareler isterlerse söz konusu bentlere göre yaptıkları ihalelerde de ilan yapabilirler. Bu durumda, idarelerin Kanunda belirlenen ilan sürelerine uyma zorunluluğu bulunmamaktadır.

Kanunun 21. maddesinin (b), (c) ve (f) bentlerine göre yapılan ihalelerde ilan yapılması zorunlu olmadığını yukarda belirtmiştik. Bu durumda en az üç istekli davet edilerek, yeterlik belgelerini ve fiyat tekliflerini birlikte vermeleri istenir. Davet edilen kişi sayısının en az 3 olması yeterli ise de, idare tarafından daha fazla sayıda kişi her zaman davet edilebilir.

Davet edilecek kişiler belirlenirken, idare tarafından yeterlik şartlarını sağlayabilecek olan kişiler davet edilmelidir. Bu noktada Kanunun 21. maddesinde en az üç istekli davet edilmesinden” bahsedilmektedir. Dolayısıyla teklif verecek kişi sayısına ilişkin asgari bir sayı yoktur. Bu yüzden gerekli şartların oluşması durumunda tek kişi teklif vermiş olsa da ihalenin sonuçlandırılması mümkündür.