Ortaklık Durum Belgesi Örneği, Nasıl Doldurulur? Hangi Durumlarda Düzenlemelidir?

İhale (Ortak-Diğer) Hukuki ve Mali Dilekçe, Yazı, Sözleşme Örnekleri
Ortaklık Durum Belgesi Örneği, Nasıl Doldurulur? Hangi Durumlarda Düzenlemelidir?
Özeti :

Ortağının iş deneyim belgesini kullanan firmaların düzenlemek ve ihalelerde sunmak zorunda oldukları belgelerden bir tanesi ortaklık durum belgesidir. Ortaklık durum belgesinin sunulmaması ihale dışı bırakmaya neden olmaktadır ve dikkatle doldurulması gerekir.

  İhale ve mali konularda DANIŞMANLIK ve EĞİTİM talepleriniz için iletişime geçmek üzere lütfen TIKLAYINIZ

Ortaklık Durum Belgesi Örneği, Nasıl Doldurulur? Hangi Durumlarda Düzenlemelidir?

 

Ortaklık Durum Belgesi Nedir: İhalelere katılan isteklilerin, kendilerine değil de hakim ortaklarına ait iş deneyim belgelerini kullandıkları hallerde düzenledikleri ve teklif zarfı içerisinde sundukları belgeye denir.

 

Ortaklık Durum Belgesi Hangi Durumlarda Düzenlenmelidir? İhalelerde eğer bir firma ortağı mühendis veya mimarın diplomasını iş deneyim belgesi olarak kullanıyorsa veya hakim ortağın iş deneyim belgesi kullanılıyorsa bu belge düzenlenmelidir. 4734 sayılı Kanunun 10 uncu ve 62 nci maddelerinden kaynaklı olarak kullanılan iş deneyim belgelerinde bu belge düzenlenir ve kullanılır.

Ortaklık durum belgesi sunulması gereken hallerde, bu belgenin sunulmaması ihaleden elenme sebebidir ve bu belgenin tamamlatılması da mümkün değildir.

 

Ortaklık Durum Belgesini Kimler Düzenleyebilir? Söz konusu belge, ticaret ve sanayi odası veya ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları tarafından düzenlenebilmektedir. Bunun yanında bu belge serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir tarafından da düzenlenebilir. Ancak, ticaret sicil memurları haricinde düzenlenen belgelerde, düzenleyen kişinin özel kaşesinin kullanılması gerekmektedir.

 

Ticaret Odalarından Ortaklık Durum Belgesi Alınabilir mi? Ticaret odaları ortaklık durum belgesi düzenleyebilirler. Ortağının iş deneyim belgesini kullanacak olan firmalar, istekliler, ortaklık durum belgesi dilekçesi ile ticaret odalarına (ato, ito vb.) başvuruda bulunmak suretiyle bu belgeyi alabilirler. Başvuru için sunulacak dilekçenin standart bir formu bulunmamaktadır.

 

Ortaklık Durum Belgesi Ne Zaman Doldurulmalıdır? Bu belge ilan tarihinden sonraki bir tarihte düzenlenmiş olmalıdır. Tarih hususu önemli olup, bu tarihten önce düzenlenen belgelerin kabul edilmeme veya firmaları sıkıntıya sokma ihtimali bulunmaktadır.

Ortaklık Durum Belgesi Nasıl Doldurulur: Belge doldurulurken dikkat edilecek hususlar şu şekildedir.

Belge düzenleme tarihine dikkat edilmeli ve ilan tarihi ile ihale tarihi arasında bir tarih olmasına dikkat edilmelidir.

Ortağın diploma sahibi olması ile normal iş deneyim belgesi sahibi olması arasında farklılık bulunmakta olup, buna dikkat edilmelidir.

Hisse oranı ticaret sicil gazetelerinden kontrol edileceğinden, iş deneyim belgesi kullanılacak kişinin hakim hissedar olması gerekir. Ancak, bu hisse oranı hakim hisse olmakla birlikte farklı oranlarda olabilir.

Belge ticaret odaları haricinde kişiler tarafından düzenlenecekse, özel kaşenin kullanılması gerekir. Aşağıdaki örnekte diploma sahibi ortağın değil, normal bir kişinin standart formu yer almaktadır.

 

ORTAKLIK DURUM BELGESİ ÖRNEĞİ – STANDART FORM

 

1. Belge Düzenleme Tarihi

:

2. Başvuru sahibi şirketin;

2.1. Ticaret Unvanı              

2.2. Ticaret Sicil No           

 

:

:

3. İş deneyimini gösteren belgesi kullanılacak ortağa ilişkin bilgiler

Ortağın Adı ve Soyadı veya Ticaret Unvanı

Ortaklık Tipi

Ortaklık Hisse oranı

 

 

        [Gerçek kişi/Tüzel kişi]

    [ İş deneyimini gösteren belgesi kullanılacak olan ortağın, başvuru sahibi şirketin yüzde elliden fazla hissesine sahip olması zorunludur.]

 

Başvuruda bulunan şirkete ilişkin kayıtların incelenmesi sonucunda, yukarıda adı ve soyadı/ticaret unvanı bulunan kişinin bu belgenin düzenleme tarihinden önceki bir yıl boyunca  ……[Başvuru sahibi şirketin ticaret unvanı yazılacaktır.]’nin  kesintisiz olarak % 50’ den fazla hissesine sahip ortağı olduğu tespit edilmiştir.

 

Belge düzenleme tarihinden sonra ortaklık oranının % 50’ye veya % 50’nin altına düşmesi durumunda bu belge, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu kapsamında yapılan ihalelerde kullanılamaz.

 

 

Düzenleyen Yetkilinin

Adı SOYADI

                 Görevi

         İmzası ve Mührü