Marka Model Tartışmasında Yeni Bir Alan Daha

İhale (Ortak-Diğer) İhale Dokümanları
MARKA MODEL TARTIŞMASINDA YENİ BİR ALAN DAHA
Özeti :

MARKA MODEL TARTIŞMASI DEVAM EDİYOR

  İhale ve mali konularda DANIŞMANLIK ve EĞİTİM talepleriniz için iletişime geçmek üzere lütfen TIKLAYINIZ

4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 12’nci maddesinde ki hüküm aşağıdaki şekilde düzenlenmiştir;

“Teknik şartnamelerde, varsa ulusal ve/veya uluslararası teknik standartlara uygunluğu sağlamaya yönelik  düzenlemeler de yapılır. Bu şartnamelerde teknik özelliklere ve tanımlamalara yer verilir. Belli bir marka, model, patent, menşei, kaynak veya ürün belirtilemez ve belirli bir marka veya modele yönelik özellik ve tanımlamalara yer verilmeyecektir.”

Bu hüküm uyarınca ihale dokümanlarında her hangi bir model cihazın, aracın kullanılması talebi kanundaki hüküm doğrultusunda sıklıkla tartışma yaratmaktadır. 

Geçtiğimiz günlerde verilen bir Kamu İhale Kurulu kararında tartışmaya açık bir değerlendirme yapılmıştır;

Teknik şartnamede idare tarafından Karayollarına ilişkin olarak gerçekleştirilen bir ihalede araçların ve yapılan işlerin kontrolü açısından bir bilişim firmasının cihaz markası talep edilmiştir.

Kamu İhale Kurulu kararında aşağıdaki şekilde bir karar vermiştir;

...  istenmesine ilişkin yapılan değerlendirmede;

idarece Sözleşme Tasarısı’nda bahsi geçen ürünlere İdari Şartname veya İhale İlanında yer verilmediği,

anılan düzenlemenin ihale konusu işin yürütülmesi aşamasına ilişkin olduğu,

söz konusu düzenlemede her ne kadar model belirtilmişse de, yüklenici tarafından söz konusu maddede belirtilen teknik özellikleri taşıyan farklı bir tabletin de sunulabileceği, dolayısıyla anılan düzenlemenin isteklilerin ihaleye eşit şartlarda teklif vermelerine engel bir durum teşkil etmediği anlaşılmıştır.

Söz konusu karar bu şekilde olmaklka birlikte ihale dokümanına aykırı hareket etmenin sözleşme feshine sebebiyet vereceği birlikte düşünüldüğünde bir hayli sorun yaratabilecek nitelik taşımaktadır.

İHALE SÜRECİNDEKİ SORUNLARINIZLA İLGİLİ OLARAK DANIŞMANLARIMIZA GÜNÜN HER SAATİ ULAŞABİLİRSİNİZ.