Malihakem Danışmanlık Hizmetleri

İhale (Ortak-Diğer) Duyuru / Tanıtım
Malihakem Danışmanlık Hizmetleri
Özeti :

Platon Danışmanlık şirketinin sahip olduğu malihakem sitesi ve arkasında emek veren uzmanlarımız, avukatlarımız ve hocalarımız vesilesiyle sizlere danışmanlık hizmetleri sunuyoruz.

  İhale ve mali konularda DANIŞMANLIK ve EĞİTİM talepleriniz için iletişime geçmek üzere lütfen TIKLAYINIZ

Malihakem Danışmanlık Hizmetleri

Doğru bilgi ancak doğru kaynaklarla elde edilebilir. Hemşirenin ameliyat yapamaması, sağlık bilgisinin azlığına değil, ameliyat yapacak bilgi ve donanıma sahip olmadığına işarettir. Yanlış ellerde sağlığınızdan olmayın, bilgi kirliliğinde kaybolmayın.

Sunduğumuz Danışmanlık Hizmet Alanları

İdareler Açısından

 • İhale dokümanlarının incelenmesi
 • Firma şikayet başvurularına cevap yazılması
 • İhale sürecinin sözleşme imzalanması aşamasına kadar yönetilmesi
 • Sözleşme sürecinde ödeme evraklarının kontrol edilmesi ve sorunsuz ödemelerin gerçekleşmesinin sağlanması
 • Hakediş sorunlarının çözümü
 • Denetimlerde (Sayıştay, İçişleri Bakanlığı, Meclis vb) ortaya çıkan sorunlara çözümler üretilmesi
 • İdare gelir, gider ve taşınmaz yönetiminin gözden geçirilerek denetimlere hazır hale getirilmesi
 • Muhasebe sistemlerinin ve kayıtlarının incelenmesi ve mali tablolardaki hataların ortaya konulması
 • Üst yönetime yönetim danışmanlığı hizmeti verilmesi
 • 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu hükümlerine göre yapılan işlerde süreç yönetimi
 • Mali konularla ilgili danışmanlık hizmetleri verilmesi

 

Firmalar Açısından

 • İhale dokümanlarına şikayet dilekçesi hazırlanması
 • Kamu İhale Kurumuna itirazen şikayet dilekçesi hazırlanması
 • İdare mahkemelerine idari dava dilekçelerinin hazırlanması
 • Firma alacaklarının doğru ödenip ödenmediğinin kontrol edilmesi
 • Hakedişlerin kontrolü
 • Sözleşme sürecinde ortaya çıkan sorunlara çözümler üretilmesi
 • Adli ve idari mahkemeler nezdinde açılacak davaların yürütümü