Kira Kontratı Damga Vergisi Hesaplama

Mali Yönetim Vergi Uygulamaları
Kira Kontratı Damga Vergisi Hesaplama
Özeti :

Kira kontratları, sözleşmeleri, mukavelenameleri damga vergisine ekli 1 sayılı tabloda yer aldığı için damga vergisine tabidir. 2017 yılında ve değişiklik olmazsa 2018 yılında alınacak damga vergisi oranı binde 1,89'dur.

  İhale ve mali konularda DANIŞMANLIK ve EĞİTİM talepleriniz için iletişime geçmek üzere lütfen TIKLAYINIZ

Kira Kontratı Damga Vergisi Hesaplama

488 sayılı Damga Vergisi Kanunu hükümlerine göre kağıtlardan damga vergisi alınmaktadır. Kağıtları imza eden kişiler de damga vergisinin mükellefleridir.

Bu Kanuna ekli (1) sayılı tabloda yazılı kağıtlar Damga vergisine tabidir.”

“Damga Vergisinin mükellefi kağıtları imza edenlerdir.”

488 sayılı Kanuna ekli I sayılı tabloda yazılı kağıtlar arasında kira sözleşmeleri, kira kontratları, kira mukavelenameleri de bulunmaktadır. Bu bağlamda kira kontratlarından da damga vergisi alınması gerekmektedir. 2017 yılı Aralık ayı itibarıyla oranlar analizde yazılmış olup, herhangi bir değişiklik olmadığı müddetçe 2018 ve 2019 yıllarında da aynı oranda kira kontratlarından damga vergisi hesaplanmaya devam edecektir.

 

Kira Kontratından Alınacak Damga Vergisi Oranı Ne Kadardır? 488 sayılı Damga Vergisi Kanunu hükümlerine göre binde 1,89 oranında damga vergisi alınması gerekmektedir.

“Kira mukavelenameleri (Mukavele süresine göre kira bedeli üzerinden), Binde 1,89”

 

Kira Kontratı Damga Vergisi Nasıl Hesaplanır? Kira süresi ile aylık kira bedeli çarpılıp, bulunan matrahın binde 1,89’u alınır. Eğer kiralama yıllık yapılmışsa ve kiralama 1 yıllık yapılmışsa yıllık tutar üzerinden damga vergisi hesaplanır. Kira süresine göre hesaplama yapılacağı için, kira sözleşmesindeki süreye dikkat edilmesi gerekir.