Kik Yapım İşlerinde Kullanılması Zorunlu Yerli Malı Listesini Yayınladı

Güncel Hukuk 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu Genel
KİK YAPIM İŞLERİNDE KULLANILMASI ZORUNLU YERLİ MALI LİSTESİNİ YAYINLADI
Özeti :

Yapım işi ihalelerinde kullanılması zorunlu yerli mallarına ilişkin liste yayımlandı.

  İhale ve mali konularda DANIŞMANLIK ve EĞİTİM talepleriniz için iletişime geçmek üzere lütfen TIKLAYINIZ

       7033 sayılı “Sanayinin Geliştirilmesi ve Üretimin Desteklenmesi Amacıyla Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” ile

      4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 63’üncü maddesinde değişiklik yapılmış olup, yapılan değişiklik ile yapım işlerinde kullanılacak malzemelere ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından, makinelere ve ekipmanlara ilişkin Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından belirlenen ve Kurum tarafından ilan edilen listede yer alan ve ihale konusu işte kullanılacak makine, malzeme ve ekipmanın yerli malı olması şartı getirilmiştir.

       Bu çerçevede, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından ilgili kurum ve kuruluşların görüşleri alınarak orta düşük, orta yüksek ve yüksek teknolojili makine ve ekipman arasından belirlenen liste Kurumumuza gönderilmiş olup söz konusu liste yukarıda aktarılan mevzuat hükmü çerçevesinde yayımlanmaktadır.

     Tüm ilgililere önemle duyurulur

     Yapım işlerinde yerli malı olması şartı getirilen makine ve ekipman listesine ulaşmak için

     http://www.kik.gov.tr/Duyuru/267/yapim_islerinde_yerli_mali_olmasi_sarti_getirilen_makine_ve_ekipmanlara_iliskin_duyuru.html