İtirazen Şikayet Başvuru Bedelleri Artık Kik Tarafından Kendiliğinden İade Edilecek

Güncel Hukuk 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu Genel
İtirazen Şikayet Başvuru Bedelleri Artık KİK Tarafından Kendiliğinden İade Edilecek
Özeti :

İtirazen Şikayet Başvuru Bedellerinin İadesi İle Kanun Değişikliği

  İhale ve mali konularda DANIŞMANLIK ve EĞİTİM talepleriniz için iletişime geçmek üzere lütfen TIKLAYINIZ

Son yıllarda KİK'e karşı tarafımızında açmış olduğu ve kazanmış olduğu itirazen şikayet başvuru bedellerinin iadesine yönelik davalar kazanılmış ve kesinleşmiştir. 

Bunun üzerine Kamu İhale Kurulu yeni bir çözüm yolu bulmaya çalışmıştır. 

26/11/2022 tarihli ve 32025 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 16/11/2022 tarihli ve 7421 sayılı Vergi Usul Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’un 11, 12 ve 13 üncü maddeleri ile 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 53 ve ek 1 inci maddelerinde değişiklik yapılmış ve aynı Kanun’a geçici 21 inci madde eklenmiştir. (7421 sayılı Kanun için tıklayınız.)

Söz konusu değişikliklerle;

1- KİK'e yapılan itirazen şikâyet başvuruları ile ilgili olarak 26/11/2022 tarihinden sonra alınan Kamu İhale Kurulu kararlarında uygulanmak üzere;

  • Başvuru sahibinin iddialarının tamamında haklı bulunması halinde, Kurul kararı ile itirazen şikâyet başvuru bedelinin başvuru sahibine iadesine karar verileceğine,
  • Bu karar üzerine başvuru sahibinin, Kurul kararının kendisine bildirimini izleyen 30 gün içinde Kuruma yazılı talebi üzerine, bu talep tarihinden sonraki 30 gün içinde itirazen şikâyet başvuru bedelinin Kurum tarafından iade edileceğine,

Yönelik düzenleme yapılmıştır.

 

Görüleceği üzere ilgili Kanun değişikliği ile birlikte sadece KİK’e yapılan iddialarının tamamında haklı bulunması durumunda KİK itirazen şikayet başvuru bedellerinin iadesine yönelik karar verecektir.

Örneğin bir ihalede ihale üzerinde kalan firma hakkında 5 tane iddia da bulunuluyor ise 5 inde de haklı olunması durumunda KİK itirazen şikayet başvuru bedelinin iadesine karar verecek. Ancak 5 tane iddiadan 3'ünde haklı bulunulması durumunda itirazen şikayet başvuru bedeli iade edilmeyecektir.

Aslında ilgili Kanun değişikliği tarafımızca bu nedenle hukuka uygun değerlendirilmemektedir.

Önümüzdeki günlerde yeni tartışmalar yaratması muhtemel olabilir.

İHALE HUKUKUNA İLİŞKİN TÜM SORUNLARINI İÇİN UZMANLARIMIZLA GÖRÜŞEBİLİRSİNİZ. 0535 645 00 20