İstinaf Dilekçesi Örneği
Özeti :

Hak arama yolu olarak kanunda kabul edilen istinaf uygulamasına yönelik örnek bir dilekçe analizde kullanıcılarımıza sunulmuştur.

  İhale ve mali konularda DANIŞMANLIK ve EĞİTİM talepleriniz için iletişime geçmek üzere lütfen TIKLAYINIZ

İstinaf Dilekçesi Örneği Ceza /Daire

İstinaf Dilekçesi Nedir: İlk derece mahkemesi tarafından alınan kararın hem maddi hem de hukuksal açıdan denetimini sağlayan kanun yoluna istinaf adı verilmektedir.

 

 

....BÖLGE ... MAHKEMESİ BAŞKANLIĞI’NA

İLETİLMEK ÜZERE

.... .... MAHKEMESİ'NE (KARAR VEREN MAHKEME)

 

DOSYA NO             : 2017/... ESAS

 

İSTİNAF KANUN YOLUNA

BAŞVURAN(DAVACI)    :

VEKİLİ                  :

ADRES:

 

DAVALI                :

VEKİLİ                  :

ADRES                 :

 

MAHKEME KARARI

TEBLİĞ TARİHİ     : ..../…./2018

 

KONU                           : ...... Mahkemesi’nin ..../…./2018 tarihli ve 2018/...Esas 2018/... Karar sayılı Kararının İstinaf incelemesi neticesinde kaldırılması ve davanın kabülüne karar verilmesi talebinden ibarettir.

KARARIN ÖZETİ : ... ... Mahkemesinde yapılan yargılama sonucunda;  “.... İptaline İlişkin İstemin Reddine ” ilişkin karar.

İSTİNAF BAŞVURU GEREKÇELERİMİZ AÇIKLAMALARIMIZ:

DAVA KONUSU OLAYIN ÖZETİ: bu bölümde dava konusu olay kısaca anlatılır. Mahkemeye gidene kadar ki süreç

 

DAVANIN ÖZETİ:

...  Mahkemesi’nin 2018/ ... Esas Sayılı Dosyasında  ...şeklinde bir gerekçe ile davamızın reddine ilişkin karar ..alınmıştır.

 

ESAS YÖNÜNDEN BAŞVURU SEBEPLERİMİZ

...tüm iddialar hukuka aykırıdır. Şöyle ki:

Mahkeme Kararının hangi gerekçelerle hukuka aykırı olduğu belirtilir...

 

Mahkeme kararı bu yönüyle de hukuka aykırılık arzetmekte olup iptali gerekmektedir.

 

SONUÇ VE İSTEM :

Yukarıda arz edilen ve sayın mahkemenizce re’sen dikkate alacağı diğer sebeplerle ... ...Mahkemesi’nin hukuka aykırı olarak .../…./.2018 tarihli ve 2018/...Esas 2018/...Karar sayılı kararının İstinaf incelemesi neticesinde kaldırılması davanın kabulü ile yargılama masrafları ve avukatlık vekalet ücretlerinin davalı idareye yüklenmesini vekaleten arz ve talep ederim. .....2018

Ad-Soyad

İmza

 

 

EKLER: