İşçilik Hesaplama Modülü Yayımlanıncaya Kadar Girilecek İhalelerde Asgari İşçilik Maliyeti Hesaplama

Hizmet Alımları Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmet Alımları
İŞÇİLİK HESAPLAMA MODÜLÜ YAYIMLANINCAYA KADAR GİRİLECEK İHALELERDE ASGARİ İŞÇİLİK MALİYETİ HESAPLAMA
Özeti :

Personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımlarında işçilik hesaplama modülü kullanımı zorunludur. Ancak, 06 Ocak 2016 tarihi itibarıyla henüz modül kullanıma hazır hale gelmemiştir. Kullanıma hazır hale gelinceye kadar girilecek ihalelerde nasıl hareket edileceğine ve örnek hesaplamalara analizde yer verilmektedir.

  İhale ve mali konularda DANIŞMANLIK ve EĞİTİM talepleriniz için iletişime geçmek üzere lütfen TIKLAYINIZ

İŞÇİLİK HESAPLAMA MODÜLÜ YAYIMLANINCAYA KADAR GİRİLECEK İHALELERDE ASGARİ İŞÇİLİK MALİYETİ HESAPLAMA

Personel çalıştırılmasına dayalı ihalelerde Kamu İhale Genel Tebliği gereği işçilik hesaplama modülünün kullanılması zorunludur:

“79.3.3. Kurumca hazırlanan “İşçilik Hesaplama Modülü” ne (www.ihale.gov.tr) adresinden ulaşılabilecek olup, personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı ihalelerinde tekliflerin değerlendirilmesi bağlamında sözleşme ve genel giderler dâhil asgari işçilik maliyeti hesabında işçilik hesaplama modülünün kullanılması zorunludur.”

Ancak, http://www.ihale.gov.tr/IscilikHesaplamaWizard.aspx internet sayfasına girildiğinden, işçilik hesaplama modülü kısmında “İşçilik hesaplama modülünde bakım çalışması yapılmaktadır. 05.01.2016 tarihinde tekrar kontrol ediniz” ifadeleri yer almaktadır.

06.01.2016 tarihi itibarıyla işçilik hesaplama modülünün kullanıma hazır olmadığı görülmekte olup, ne zaman bakım çalışmasının biteceği de belli değildir.

Ancak, idareler tarafından personel çalıştırılmasına dayalı hizmet ihaleleri yapılmakta olup, söz konusu ihalelerde istekliler tarafından verilecek tekliflerin nasıl hesaplanacağı ve verilen tekliflerin nasıl değerlendirileceği belli değildir.

İşçilik hesaplama modülünün kullanım zorunluluğu olması ve henüz işçilik hesaplama modülünün hazır olmayışı nedenleriyle 2015 yılına ait ücretler üzerinden tekliflerin verileceği akla gelebilecek olsa da, bu durum ihale mevzuatı ve uygulamaları ile uyumlu değildir. Çünkü teklifler ihale tarihi fiyatını yansıtır ve en azından fiyat farkları ihale tarihi fiyatları üzerinden hesap edilir.

Bu sebeple, işçilik hesaplama modülü hazırlanıncaya kadar girilecek ihalelerde isteklilerin ve idarelerin hesaplamaları manüel ve 2016 yılı brüt asgari ücreti üzerinden yapmaları gerekmektedir.

Örnek Hesaplama

Veriler: Asgari ücretin % 20 Fazlası

Yemek: Günlük Brüt 5,00 TL 26 Gün üzerinden

Yol: Günlük Brüt 7,5 TL 26 Gün üzerinden

İşçilik Maliyeti Hesabı

Girdiler

Tutar

Brüt Asgari Ücret

1647,00

Asgari Ücretin Yüzde 20 Fazlası

1976,40

Yol Bedeli: 26 x 7,5

195,00

Yemek Bedeli: 5 x 26

130,00

Yemek Bedeli Günlük İstisna Tutarı: 1647 / 30 * 0,06 = 3,294

3,29

Yemek İstisna Tutarı

85,54

İşveren Prim Matrahı

2.215,86

Genel Sağlık Sigortası (% 7,5)

166,19

Malullük, Yaşlılık ve Ölüm (% 11)

243,74

Kısa Vadeli Risk Prim (% 2)

44,32

İşveren İşsizlik (% 2)

44,32

İşçilik Maliyeti

2.799,97

% 4 Sözleşme Giderleri ve Genel Giderler DAHİL

2.911,97

 

Fazla Mesai Hesabı

Ücret

1976,40

Saatlik Ücret (Ücret / 225)

8,78

Fazla Mesai

13,17

Genel Sağlık Sigortası (% 7,5)

0,99

Malullük, Yaşlılık ve Ölüm (% 11)

1,45

Kısa Vadeli Risk Prim (% 2)

0,26

İşveren İşsizlik (% 2)

0,26

Birim Fiyat

16,13

% 4 Sözleşme Giderleri ve Genel Giderler Dahil Fiyat

16,78

 

Ulusal Bayram ve Genel Tatil Günü Hesabı

Ücret

1976,40

Günlük Ücret

65,88

Genel Sağlık Sigortası (% 7,5)

4,94

Malullük, Yaşlılık ve Ölüm (% 11)

7,25

Kısa Vadeli Risk Prim (% 2)

1,32

İşveren İşsizlik (% 2)

1,32

Birim Fiyat

80,71

% 4 Sözleşme Giderleri ve Genel Giderler Dahil Fiyat

83,94

 

Yukarıda yapılan hesaplama örnek mahiyetli olup, işçilik hesaplama modülünde olduğu gibi her aşamadan sonra virgülden sonraki iki basamağa yuvarlama esası üzerine hazırlanmıştır. Yapılan hesaplama işçilik hesaplama modülü üzerinden yapılan hesaplama ile uyumlu olup, sıfır kar verilmesi için dikkate alınabilecektir. İlave olarak, Tebliğ gereği örnek hesaplamaya uyarlı olarak bulunacak tutarın altında verilen tekliflerin de ihale dışı bırakılması gerekmektedir.

Analizimizde son olarak şu hususu da belirtmemiz gerekir: İşçilik hesaplama modülü kullanım zorunluluğu bulunsa da SGK ve İhale mevzuatının pratiğe dökülmüş halidir. Yani, modülde yer verilen hesaplama mantığı üzerinden hareket edildiğinde, modül olmasa da modülden elde edilecek tutarın aynısının bulunması pekala mümkündür.