İş Deneyim Belgesi Olan Şirketimiz Satılıktır İlanları Daha Da Artacak

İhale (Ortak-Diğer) 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu Genel
İş Deneyim Belgesi Olan Şirketimiz Satılıktır İlanları Daha Da Artacak
Özeti :

İhalelere katılmada yeterlik kriterleri önemlidir ve sahip olmayan firmalar bir şekilde bu belgeleri temin etmeye çalışırlar. Şimdilerde yeterlik belgesi olmayan firmaların kullandıkları yöntemlerden bir tanesi, başka şirketlerden bölünen şirketleri almak ve bu yöntemle ihalelere katılmaktır.

  İhale ve mali konularda DANIŞMANLIK ve EĞİTİM talepleriniz için iletişime geçmek üzere lütfen TIKLAYINIZ

İş Deneyim Belgesi Olan Şirketimiz Satılıktır İlanları Daha Da Artacak

İnternette şu tür ilanlara her geçen gün daha sık rastlamaktayız: “İş deneyim belgesi olan şirketimiz satılıktır.” Bu hareket tarzı bazı şirketler tarafından yoğun olarak kullanılmakta ve açıkça ifade etmek gerekirse bir tür gelir kapısı olarak ele alınmaktadır.

Mülga Ticaret Kanununda yer verilmeyen, yeni 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununda hüküm altına alınan şirket bölünmeleri, ihale mevzuatında yetersiz ve yanlış yönlendirici bilgilerin olmasından dolayı, şirketlerde kazanç yöntemi olarak uygulanmaktadır.

Firmaların ihalelere katılmalarındaki en büyük engel yeterlik kriterleridir. İhalelere katılmak isteyenlerin sahip olmak zorunda oldukları yeterlik kriterleri olmazsa olmazlardandır ve sahip olmayanlar ihale dışı bırakılırlar veya ihalelere katılamazlar. Yeterlik kriterlerinin belki de en önemlileri, iş deneyim belgeleri ile ekonomik ve mali yeterlik belgeleridir. Şirket bölünmeleri neticesinde, yavru şirket olarak ortaya çıkan devralan şirket, bölünen şirket, hem iş deneyim belgesi açısından hem de ekonomik ve mali yeterlik kriterleri açısından Kamu İhale Kurulunun Düzenleyici Kurul Kararı gereği yeterlik kriterlerini sağlamaktadır.

Gerçekten de 12.11.2010 tarih ve 2010/DK.D-181 nolu kararda;

!!!  “Bölünme sözleşmesinde yer verilen ve bölünmeye esas teşkil eden alan faaliyet alanlarına ilişkin iş deneyim belgelerinin, o faaliyet alanına ilişkin işletmeyi devralan şirkete geçeceğine,

!!!  Bilanço ve ciroya ilişkin yeterlilik kriterinin sağlanmasında, bölünen şirkete ait geçmiş yıl bilanço ve cirolarının bölünme işlemine taraf bütün şirketler tarafından ayrı ayrı (müstakil olarak) kullanılabileceğine,

!!!  Bilanço ve ciroya ilişkin yeterlilik kriterinin sağlanmasında, bölünme işleminin gerçekleştiği yıla ait bilanço ve ciro değerlerinin kullanılmasında, ilgili mevzuatına göre bölünme işlemine taraf şirketlerin faaliyet alanına dayalı olarak ayrıştırılma yapılması durumunda bu değerlerin devralan şirket ya da şirketlerce kullanılabileceğine,”

İfadelerine yer verilmek suretiyle, bölünmeye taraf olan ve çoğunlukla yavru şirket şeklinde bölünerek ortaya çıkan şirketlerin, bölünen şirketin ekonomik ve mali yeterlik belgeleri ile iş deneyim belgelerini kullanabilecekleri net olarak kararda gözükmektedir.

Düzenleyici Kurul Kararının hatalı ve güncel olmadığını ifade etmekle birlikte, henüz ortadan kalkmadığından ve firmalar tarafından da bu bilindiğinden dolayı, şirketler bölünerek yeni şirketler kurmakta ve kurdukları yeni şirketleri satarak önemli paralar kazanmaktadır.

Bunun yapılmasında tabii ki, mevzuat olarak sakınca bulunmamaktadır. Ancak, şirket bölünmelerinin özellikle düzenleyici kurul kararında olduğu gibi kullanılması hatalı sonuçlara sebebiyet verdiğinden ve vereceğinden, para kazanmak amacıyla yapılan şirket bölünmelerinin de hatalı sonuçları olacağını düşünmekteyiz. İlave olarak şuan piyasada gerçekte yeterlik kriterlerini sağlayamadığı, sağlamayacağı halde önemli sayıda bölünmüş şirket olduğu da bilinmektedir.

Şirket bölünmelerine yönelik düzenlemelerin ve özellikle de düzenleyici kararın yeniden ele alınması, akabinde değişikliklerin yapılması, bu alanda var olan suiistimalleri ve hatalı sonuçları da önleyebilecektir.

Şirketlerin yeniden yapılandırılmaları ve ihale mevzuatı arasındaki ilişkileri anlatan kitaba şu linkten ulaşabilirsiniz.

 

ŞİRKETLER HUKUKU & İHALE MEVZUATI İLİŞKİSİ

Dr. Ferhat GÜNDÜZ (Sayıştay Uzman Denetçisi)