İş Artışlarından İhale Karar Vergisi Kesilir Mi?

İhale (Ortak-Diğer) Kesintiler
İş artışlarından İhale Karar Vergisi kesilir mi?
Özeti :

İş artışı durumunda ihale karar vergisi kesilip/kesilmeyeceği hususu uygulamada tereddütlere neden olabilmektedir. Analizimizde bu konu ele alınacaktır.

  İhale ve mali konularda DANIŞMANLIK ve EĞİTİM talepleriniz için iletişime geçmek üzere lütfen TIKLAYINIZ

İş artışlarından İhale Karar Vergisi kesilir mi?

488 sayılı Damga Vergisi Kanununun 2 nci maddesinde, vergiye tabi kağıtlar mahiyetinde bulunan veya onların yerini alan mektup ve şerhlerle, bu kağıtların hükümlerinin yenilenmesine, uzatılmasına, değiştirilmesine, devrine veya bozulmasına ilişkin mektup ve şerhlerin damga vergisine tabi olacağı hususu düzenleme altına alınmış, aynı Kanuna ekli (1) sayılı tablonun "II. Kararlar ve mazbatalar" başlıklı bölümünün 2 nci fıkrasında ise, “artırma ve eksiltme kanunlarına tabi olan veya olmayan daire ve kurumların yetkili organlarınca verilen her türlü ihale kararlarının binde 5,69 nispetinde damga vergisine tabi tutulacağı” hüküm altına alınmış bulunmaktadır. Söz konusu hüküm gereğince ihale kararlarından binde 5,69 nispetinde damga vergisi alınması gerekmektedir.

İş artışı durumunda ihale karar vergisi kesilip/kesilmeyeceği hususuna ilişkin olarak;

İş artışı şartlarının gerçekleşmesi durumunda ihale yetkilisinin oluru ile iş artışı yapılmaktadır. Bu noktada yeni bir ihale kararı alınması gerekmediği gibi, bir komisyon kararına da ihtiyaç bulunmamaktadır. Bu itibarla anılan durumda ihale karar vergisi alınması gerekmez.