İş Artışları Kalem Bazında Mı Yapılır?

Hizmet Alımları İş Artışı / İş Eksilişi
İş artışları kalem bazında mı yapılır?
Özeti :

Hizmet alımlarında iş artışlarının toplam bedel üzerinden yapılması gerekir. Kalem bazında iş artışı yapılmasına yönelik düzenleme henüz olmadığından, toplam sözleşme bedelinin % 20 sine kadar iş artışı yapılabilir.

  İhale ve mali konularda DANIŞMANLIK ve EĞİTİM talepleriniz için iletişime geçmek üzere lütfen TIKLAYINIZ

İş artışının sadece birim fiyat teklif alınmak suretiyle gerçekleştirilen işlerde mümkün olduğunu, götürü bedel ihale edilen işlerde iş artışı yapılabilmesinin mümkün olmadığını bir kez daha ifade etmekte fayda vardır. İş artışı miktarının tespiti toplam sözleşme bedeli üzerinden yapılacaktır. Buna göre bazı iş kalemlerinin miktarında azalma olabilecekken, bazı iş kalemlerinde ise % 20’nin üzerinde artışlar olabilecek, toplamda ise fiyat farkları hariç sözleşme bedelinin % 20’sinin aşılmamasına dikkat edilecektir. Ayrıca iş artışı yeni iş kalemleri için de yapılabileceğinden, toplam sözleşme bedelinin % 20’sine kadar yeni iş kalemleri için ödeme yapılabilecektir.

İş artışının iş kalemi bazında nasıl yapılacağını aşağıdaki personel çalıştırılmasına hizmet ihalesine ilişkin veriler ile açıklamaya çalışalım:

 

İş Kalemi

Miktarı

Sözleşme Bedeli

İşçilik Ödemeleri

10 İşçi

150.000 TL

Resmi Tatil ve Bayram Günü

50 Gün

1.500 TL

 

 

151.500 TL

 

İhale sözleşme bedeli 151.500 TL olan, birim fiyatlı, yukarıdaki işte en fazla % 20 iş artışı yapılabilecek olup, bu tutar 30.300 TL’dir. İdare bu tutarı geçmeyecek ve diğer Kanunlardaki kısıtlamalara da riayet etmek kaydıyla, yukarıda yer verilen iş kalemlerinin herhangi birisinde artışa gidebileceği gibi, bütün iş kalemlerini % 20 oranında da artırabilecektir. Ayrıca ihale konusu işte fazla mesai öngörülmemesine karşın, ihale sürecinde eğer yüklenici personeline fazla mesai yaptırılması ihtiyacı ortaya çıkarsa, bu ihtiyaca ilişkin tutar da yine iş artışı yapılmak ve yeni birim fiyat düzenlenmek suretiyle ödenebilecektir.

İş artışı yapılırken miktar dikkate alınmaz. Yani, eğer ihale 10 kişi ile temizlik işi şeklinde yapılmışsa, bu ihalede en fazla 2 kişi daha çalıştırılabilir şeklinde bir yaklaşım doğru olmayacaktır. Önemli olan sözleşme bedelinin % 20’sini aşmamak olduğundan dolayı, ihalenin son aylarında ihalenin % 20 si ile 7 veya 8 kişi de ilave olarak çalıştırılabilecektir.