İki Firma Arasında Üretici ve Satıcı İlişkisinin Bulunması Yasaklanmaları İçin Gerekçe Teşkil Edecek Midir?

İhale (Ortak-Diğer) Yasaklılık ve Yasaklama İşlemleri
İki Firma Arasında Üretici ve Satıcı İlişkisinin Bulunması Yasaklanmaları İçin Gerekçe Teşkil Edecek Midir?
Özeti :

ki Firma Arasında Üretici ve Satıcı İlişkisinin Bulunması Yasaklanmaları İçin Gerekçe Teşkil Edecek Midir?

  İhale ve mali konularda DANIŞMANLIK ve EĞİTİM talepleriniz için iletişime geçmek üzere lütfen TIKLAYINIZ

Zaman zaman üretici veya bayi niteliğindeki firmaların aynı ihaleye teklif vermesi ile ilgili yasak fiil ve davranış olup olmadığı doğrultusunda tartışmalar yaşanabilmektedir.

Geçtiğimiz günlerde yayımlanan bir Kamu İhale Kurulu kararında bu sorumuza bir cevap getirilmiştir;

Alternatif teklif verebilme halleri dışında, ihalelerde bir istekli tarafından kendisi veya başkaları adına doğrudan veya dolaylı olarak, asaleten ya da vekâleten birden fazla teklif verilmesinin yasak olduğu, söz konusu fiil veya davranışta bulundukları tespit edilenler hakkında bir yıldan az olmamak üzere iki yıla kadar Kanun’un 2’nci ve 3’üncü maddeleri ile istisna edilenler dâhil bütün kamu kurum ve kuruluşlarının ihalelerine katılmaktan yasaklama kararı verilmesi gerektiği anlaşılmakta olup, üreticileri aynı olan aynı marka ürünler için farklı istekliler aracılığı ile (imalatçı, yetkili satıcı/bayi, serbest bölgede faaliyet gösteren imalatçı veya yetkili satıcı/bayi) ihaleye teklif verilmesinin kamu ihale mevzuatına aykırılık teşkil etmediği, dolayısıyla inceleme konusu ihalede 4734 sayılı Kanunun 17’nci maddesinin (d) bendinde belirtilen, ihalede bir istekli tarafından birden fazla teklif verme durumunun gerçekleşmediği anlaşıldığından başvuru sahibinin iddiasının yerinde olmadığı sonucuna ulaşılmıştır.

İHALE HUKUKU İLE İLGİLİ TÜM SORUNLARINIZ İÇİN GÜNÜN HER SAATİ ARAYABİLİRSİNİZ 0535 645 00 20