İhale Karar Pulu, İhale Damga Vergisi ve Uygulamaları

İhale (Ortak-Diğer) 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu Genel
İhale Karar Pulu, İhale Damga Vergisi ve Uygulamaları
Özeti :

İhale karar pulu ifadesi ile ihale damga vergisi ifadesi aynı anlama gelmekte olup, artırma ve eksiltmeye tabi olan resmi dairelerin ve kamu tüzel kişiliğine sahip idarelerin ihale kararlarından alınmaktadır.

  İhale ve mali konularda DANIŞMANLIK ve EĞİTİM talepleriniz için iletişime geçmek üzere lütfen TIKLAYINIZ

İhale Karar Pulu, İhale Damga Vergisi ve Uygulamaları

 

Artırma ve eksiltmeye tabi ihalelerden damga vergisi alınmaktadır. İhale karar damga vergisi ile karar pulu aynı anlama gelmektedir. İhale karar pulu ifadesinin sebebi, 488 sayılı Damga Vergisi Kanunu’nun eski uygulamalarından kaynaklıdır; ancak, tekrar ifade etmek gerekirse, ihale karar damga vergisi ile ihale karar pulu ifadeleri aynı anlamı ifade etmek için kullanılmaktadır.

 

Karar Pulu Kanunu: İhale karar pulunun dayanağı, 488 sayılı Damga Vergisi Kanunudur. 488 sayılı Kanuna göre kağıtlardan damga vergisi alınmakta ve ekli 1 sayılı cetvelde yazılı kağıtlardan damga vergisi alınacağı hüküm altına alınmıştır. Ekli cetvelde ise şu hüküm yer almaktadır:

“İhale Kanunlarına tabi olan veya olmayan resmi daire ve kamu tüzel kişiliğini haiz kurumların her türlü ihale kararları (Ek hüküm: 15/7/2016-6728/28 md.) (4/1/2002 tarihli ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu kapsamındaki kurum ve kuruluşlara şikâyet veya Kamu İhale Kurumuna itirazen şikâyet ya da yargı kararı üzerine ihalenin iptal edilmesi hâlinde, bu ihale kararının hükmünden yararlanılmayan kısmına isabet eden damga vergisi ret ve iade olunur. Sözleşmenin düzenlenmiş olması durumunda sözleşmeye ilişkin damga vergisi ret ve iade edilmez.)”

Kanunda resmi daire ve kamu tüzel kişiliği ifadelerine yer verildiğinden dolayı, ihale karar pulunun bu kapsamdaki idarelerde geçerli olacağını ifade edebiliriz. Bu bağlamda, belediye şirketleri ve kitler tarafından yapılan ihalelerde karar pulu alınmasının mümkün olamayacağını söyleyebiliriz.

Yukarıdaki hükümde, ihalenin yüklenicinin kusuru olmaksızın iptal edilmesi halinde hükmünden faydalanılmayan kısmının iade edileceği ifade edilmektedir. Yani, yüklenici kusuru ile sözleşme imza edilmemiş ise ihale karar pulunun alınması gerekir.

Damga vergisinin alınmayacağı birçok idare ve birçok işlem bulunmaktadır. Damga vergisine yönelik olarak malihakem sitesinde birçok karar bulunmaktadır. Damga vergisi ve mali konularla ilgili her türlü sorununuzu bizlere yönlendirebilirsiniz. Profesyonel yardım için yanınızdayız.

 

İhale Karar Pulu Oranı: İhale karar pulu oranı binde 5,69’dur. Söz konusu oran cetvelde değişiklik yapılmadığı müddetçe sabittir. 2017 yılında geçerli olan 5,69 oranı, kuvvetle muhtemel 2018 yılında da aynen muhafaza edilecektir.

 

İhale Karar Pulu Hesaplama: İhale karar pulu, ihale damga vergisi verilen ihale kararı üzerinden hesap edilir. Yani, ihaleyi alan firmanın attığı teklif bedeli matrah kabul edilip, bu matrah binde 5,69 oranı ile çarpılıp, ihale karar pulu bulunur.

 

Karar Pulu Oranı 2018 (2017): 2017 yılında ihale karar pulu oranı binde 5,69 olup, 2018 yılında da kuvvetle muhtemel aynı oran devam edecektir.

 

Doğrudan Teminde Karar Pulu Kesilir mi? Doğrudan temin yöntemi ihale usulü değildir. Bir alım yöntemidir. Bu yöntemde ihale usulleri için getirilmiş kriterlerin aranması gerekmez. Yani idareler doğrudan temin yöntemine göre yaptıkları alımlarda genel olarak sözleşme serbestisi hükümlerine göre hareket ederler. Bu bağlamda, doğrudan temin usulü ile yapılan alımlarda ihale kararı alınmamışsa, ihale kararı alınmasını gerektirir bir ihale komisyonu kurulmamışsa ve buna yönelik ihale yetkilisi oluru süreci oluşturulmamışsa, doğrudan teminde karar pulu kesilmez.