İdareye Şikayet, Kamu İhale Kuruluna İtirazen Şikayet, Dilekçe Örneği ve Yardım

İhale (Ortak-Diğer) Hukuki ve Mali Dilekçe, Yazı, Sözleşme Örnekleri
İdareye Şikayet, Kamu İhale Kuruluna İtirazen Şikayet, Dilekçe Örneği ve Yardım
Özeti :

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu hükümlerine göre gerçekleştirilen ihalelerde, hak kaybına uğrayan veya uğraması ihtimal dahilinde olan kişilerin idareye yaptıkları başvuruya şikayet, KİK'e yaptıkları başvuruya ise itirazen şikayet adı verilmektedir. Bu kapsamda malihakem sitesi ve şirketimiz olarak sizlerin yanınızdayız.

  İhale ve mali konularda DANIŞMANLIK ve EĞİTİM talepleriniz için iletişime geçmek üzere lütfen TIKLAYINIZ

İdareye Şikayet, Kamu İhale Kuruluna İtirazen Şikayet, Dilekçe Örneği ve Yardım

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu hükümlerine göre yapılan ihalelerde hak kaybına uğrayan veya hak kaybına uğradığını iddia eden kişilerin şikayet ve itirazen şikayet hakları bulunmaktadır.

Şikayet nedir: İhale sürecine yönelik olarak idareye yapılan başvurulardır. İhale dokümanına itiraz (şikayet) dilekçesi, ihale kararına itiraz (şikayet) dilekçesi ve ihale ilanına itiraz dilekçesi bu kapsamda idareye yapılmaktadır.

İtirazen şikayet nedir: İdarenin şikayet üzerine verdiği cevap üzerine, Kamu İhale Kurumuna (KİK) yapılan başvurudur. KİK itiraz dilekçesi, idare kararına karşı itirazen şikayet olarak Kamu İhale Kurumuna yapılan başvurudur.

Şikayet ve itirazen şikayet dilekçesi örneği (örnekleri) şikayet başvuruları tebliğ ekinde bulunmakla birlikte, malihakem sitesi olarak sizlere bu konularda yardımcı olabiliriz.

Şikayet ve itirazen şikayet hakları kullanılırken dikkat edilecek bazı hususlar bulunmaktadır.

Öncelikle sürelere dikkat edilmesi gerekir. İhalelere katılan firmaların önemli bir kısmı, ihale üzerinde kalmadığında dokümana şikayet başvurusunda bulunmaktadır. İhale dokümanına şikayet başvurusu ihale tarihinden üç iş günü öncesine kadar yapılabildiğinden dolayı, ihale tarihinden sonra yapılan bu yöndeki başvurular süre yönünden reddedilmektedir. KİK kararları incelendiğinde, önemli sayıda başvurunun süre yönünden reddedildiği görülmektedir. İdare tarafından iptal edilen ihaleler KİK’e götürülemeyeceğinden, firmaların önemli bir kısmı yine süre yönünden haklarını kaybedebilmektedir.

İkinci olarak, hak kaybına uğramamak için konu ve olay doğru şekilde ve araçlarla ele alınmalıdır. Örneğin, ihale dışı bırakılan bir firma haklı olmasına ve idarece hatalı ihale dışı bırakılmasına karşın, şikayet dilekçesinde ihale dışı bırakılma gerekçesi olarak ihale dokümanı düzenlemesini gösterdiğinden dolayı başvurusu dikkate alınmamaktadır. Bu sebeple şikayet ve itirazen şikayet başvurularının profesyonelce yürütümü önemlidir.

Üçüncü olarak, şikayet ve itirazen şikayet sürecinde eklenmesi gerekli belgelere ve itirazen şikayet başvuru bedeline de dikkat edilmesi gerekir.

İtirazen şikayet başvuru bedelini yatıran ve başvurusu KİK tarafından da uygun görülmeyen firmalar 30 gün içerisinde idare mahkemesine konuyu götürebilir. Bu noktada yetkili mahkeme Ankara İdare mahkemeleridir.

KİK’e itiraz nasıl yapılır sorusuna yönelik olarak 4734 sayılı Kanunda itirazen şikayet maddesi (Madde 56) dikkatle okunabilir ve konuya yönelik ikincil mevzuat incelenebilir.

Malihakem sitesi ve sahibi Platon danışmanlık şirketi olarak ihale süreçlerini en sağlıklı şekilde yönetmekte ve firmaların hak kaybına uğramaması için yoğun gayret sarf edilmektedir. Destek verdiğimiz firmaların elde ettiği başarılar bunu göstermektedir.

Sizler de profesyonel destek için bizleri ARAYABİLİRSİNİZ.