İdarenin Yanlış Yönlendirmesi Sonucu İhalelere Başvuru Süresini Kaçırmak

Güncel Hukuk 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu Genel
İDARENİN YANLIŞ YÖNLENDİRMESİ SONUCU İHALELERE BAŞVURU SÜRESİNİ KAÇIRMAK
Özeti :

İhalelere yönelik başvurular hakkında yönetmelikte başvurular hakkında kısıtlayıcı süreler bulunmaktadır. Peki bu süreler idarenin hatası sonucu kaçırılırsa ne olacaktır?

  İhale ve mali konularda DANIŞMANLIK ve EĞİTİM talepleriniz için iletişime geçmek üzere lütfen TIKLAYINIZ

Kamu ihalelerinde ihale süreçlerinde hukuka aykırı işlemlere yönelik başvuru süreci 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu çerçevesinde farklı bir boyuta bürünmüştür.

Dava öncesi ihaleyi gerçekleştiren idareye şikayet ve sonrasında Kamu İhale Kurumu'na itirazen şikayet başvurusu zorunlu hale gelmiştir.

Kamu İhale Kurulu'na itirazen şikayet başvurularının ücretli olması da işleri bambaşka bir boyuta ulaştırmıştır.

Zaman zaman ihaleyi gerçekleştiren idareler istekli firmaların şikayet başvurularında Kamu İhale Kurulu'na itirazen şikayet başvurusunda bulunulması gerekmekte iken hazırladıkları cevapta idare mahkemelerini bşavurulacak merci olarak gösterebilmektedir.

Bazende süre yönünden isteklileri yanıltabilmektedirler. 

Anayamızın 40'ncı maddesinde aşağıdaki hüküm yer almaktadır.

"Devlet, işlemlerinde, ilgili kişilerin hangi kanun yolları ve mercilere başvuracağını ve sürelerini belirtmek zorundadır. "

İşte Anayasamızda kibu hüküm doğrultusunda eğer idarenin yanlış yönlendirmesi sonucunda itirazen şikayet başvuru süreleri kaçırılmış ise, o vakit Kamu İhale Kurulu'nun bu itirazen şikayet başvurularını incelemesi gerekmektedir.

Nitekim bu konuda tezimizi destekler nitelikte Danıştay kararları da bulunmaktadır. 

İHALE SÜRECİNDEKİ SORUNLARINIZLA İLGİLİ OLARAK DANIŞMANLARIMIZA GÜNÜN HER SAATİ ULAŞABİLİRSİNİZ.