İdarelerin Yanlış Yönlendirmesi Sonucu Kik E İtirazen Şikayet Başvuru Sürecini Kaçırmak  

İhale (Ortak-Diğer) 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu Genel
İDARELERİN YANLIŞ YÖNLENDİRMESİ SONUCU KİK E İTİRAZEN ŞİKAYET BAŞVURU SÜRECİNİ KAÇIRMAK   
Özeti :

İdarelerin yanlış yönlendirmesi sonucu ihalelere yönelik olarak isteklilerin yanlış işlemler yapması mümkündür.

  İhale ve mali konularda DANIŞMANLIK ve EĞİTİM talepleriniz için iletişime geçmek üzere lütfen TIKLAYINIZ

 

Zaman Zaman istekli firmalar ihale sürecindeki hukuka aykırı iddia edilen işlemlerle ilgili olarak 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu çerçevesinde ilk olarak idareye ikinci olarak da Kamu İhale Kurulu’na itirazen şikayet başvurularında bulunmaktadır.

İdareye gerçekleştirilen şikayet başvurusunda bazen idare sessiz kalmakta, bazen ise yanlış idari başvuru yolu göstemektedir.

Bir örnek vermek gerekirse pazarlık usulü ile ihalede idare şikayet başvurusunu reddederken idarenin iptali ile ilgili idari başvuru yolunu yanlış gösterebilmektedir.

Veya ihalenin iptali sonrası idareye şikayet ve KİK'e itirazen şikayet başvuru süresini 10 gün olarak belirtmektedir ki oysa 5 gündür.

Bu tarz idarenin yanlış yönlendirmesi sonucunda şikayet sürecini kaçıranları Kamu İhale Kurulu özel bir inceleme yapmamaktadır.

Süre yönünden reddetmektedir.

Mahkemeler ise bu konuya daha farklı bir bakış açısı ile bakabilmektedirler.

İHALELERE YÖNELİK ŞİKAYET VE KAMU İHALE KURULU’NA İTİRAZEN ŞİKAYET BAŞVURULARINIZDA UZMANLARIMIZDAN GÜNÜN HER SAATİ GÖRÜŞ ALABİLİRSİNİZ.