Hukuksal Koruma Sigortası ve Kapsamı Nedir?

İhale (Ortak-Diğer) Diğer Mevzuat Analizleri
Hukuksal Koruma Sigortası ve Kapsamı Nedir?
Özeti :

Poliçe ödeyerek avukatlık ve dava masraflarınızı sigorta şirketlerinden alabilirsiniz. Sigortanın kapsamında inşaat sözleşmeleri dahi bulunmaktadır.

  İhale ve mali konularda DANIŞMANLIK ve EĞİTİM talepleriniz için iletişime geçmek üzere lütfen TIKLAYINIZ

Hukuksal Koruma Sigortası ve Kapsamı Nedir?

Hukuki koruma sigortası, hukukî giderler sigortası ya da hukuk sigortası, sigortacının, prim ödenmesi karşılığında, sigortalının taraf olduğu poliçe kapsamında düzenlenen dava çeşitleriyle sınırlı olarak, yargılama giderleri ve avukatlık ücretlerini ve diğer edimleri yerine getirmeyi üstlendiği sigorta dalı olup, 5684 sayılı Sigortacılık Kanunu’nun 5 inci maddesi kapsamındaki sigorta branşlarının belirtildiği, 11.07.2007 tarihli ve 26579 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Sigorta Branşlarına İlişkin 2007/1 nolu Tebliğ Ek I: Sigorta Branşları I - HAYAT DIŞI GRUBU A. Sigorta Branşları ve Bu Branşlar Altında Yapılabilecek Tazminat Ödemeleri başlığının 17. Bölümünde de, “Hukuksal Koruma Sigortası: Hukuksal çıkarların korunması için yapılması gereken giderlere bağlı ödemeler.” şeklinde belirtilmiştir.

Hukuksal Koruma Sigortası kapsamında; Sürücü - motorlu araca bağlı hukuki koruma, taşınmaz mala bağlı hukuki koruma, sigortalı ve poliçede açıkça belirtilmiş olan diğer aile fertleri yahut birlikte yaşadığı kimselere poliçede belirtilen esaslar dahilinde koruma sağlamak amacıyla kişi-aile hukuki koruması teminat altına alınabilir. Bunların yanında ek sözleşme ile teminat kapsamına alınabilecek çeşitli aile ve miras hukuku, inşaat sözleşmeleri, maden, taş ocakları ve orman hukuku, vergi ve kamu alacaklarından doğan işlemler, gümrük hukuku ile ilgili işlemler, çekişmesiz yargı işleri, uluslararası yargı yolları, iflas ve konkordato ile ilgili işlemler de teminat altına alınabilir.

Hukuki koruma sigortası avukatlık hizmeti vermez, avukat ismi önermez. Sigortalının kendi seçeceği avukatın ücreti ve yargılama giderlerini karşılar. Bunun en avantajlı yanı ise, sigortalının maddi nedenlerle daha önce erişemediği alanında uzman avukatlarla çalışabilecek olmasıdır.