Hizmet Alımlarında Sınır Değerin Tespiti

Hizmet Alımları 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu Genel
Hizmet Alımlarında Sınır Değerin Tespiti
Özeti :

Hizmet alımlarında sınır değer işin personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı yada personel çalıştırılmasına dayalı olmayan hizmet alımı olmasına göre değişmektedir.

  İhale ve mali konularda DANIŞMANLIK ve EĞİTİM talepleriniz için iletişime geçmek üzere lütfen TIKLAYINIZ

Hizmet Alımlarında Sınır Değerin Tespiti

Hizmet alımlarında sınır değer işin personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı yada personel çalıştırılmasına dayalı olmayan hizmet alımı olmasına göre değişmektedir.

Bir hizmet alımının personel çalıştırılmasına dayalı olabilmesi için aşağıdaki şartların birlikte gerçekleşmesi gerekir:

  • İhale konusu işte çalıştırılacak personel sayısı ihale dokümanında belirlenmesi,
  • Personelin çalışma saatlerinin tamamı idare için kullanılması,
  • Yaklaşık maliyetin en az %70’lik kısmı asgari işçilik maliyeti ile varsa ayni yemek ve yol giderleri dâhil işçilik giderlerinden oluşması.

Bu çerçevede personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı ihalelerinde kar hariç yaklaşık maliyet tutarı sınır değer olarak kabul edilir. Buna karşılık personel çalıştırılmasına dayalı olmayan hizmet alımı ihalelerinde yaklaşık maliyetin 1,30 sayısına bölünmesinden elde edilen tutar sınır değer olarak kabul edilir.