Hizmet Alımlarında İş Artışı Oluru (Onayı) Örneği

Hizmet Alımları Hukuki ve Mali Dilekçe, Yazı, Sözleşme Örnekleri
Hizmet Alımlarında İş Artışı Oluru (Onayı) Örneği
Özeti :

Sözleşme uygulamalarında ihalelerde olduğu gibi standart form bulmak çok fazla mümkün değildir. Bu kapsamda uygulayıcılara faydalı olması dileğiyle hizmet alımlarında iş artışı oluru - onayı - örneği analizde sunulmaktadır. Yapım işlerinde ve mal alımlarında bu örnek kıyas edilerek kullanılabilir.

  İhale ve mali konularda DANIŞMANLIK ve EĞİTİM talepleriniz için iletişime geçmek üzere lütfen TIKLAYINIZ

İş Artışı Oluru Örneği

İş Artışı Onayı

İş Eksilişi Tutanağı Örneği

İş Eksilişi Onayı

Sözleşme uygulamalarında kullanılan belgelerin standart forma bağlanmasına yönelik uygulama yapılması gerekmekle birlikte, kısa vadede sorunlara çözüm adına malihakem olarak hazırladığımız standart formları sizlerin kullanımına sunuyoruz.

HİZMET ALIMLARINDA İŞ ARTIŞI FORMU

İşin Adı

:

 

Yüklenici Firma

:

 

Sözleşme Tarihi

:

 

İlk Sözleşme Bedeli

:

 

İş Artış Miktarı

:

 

İş Artış Oranı (%)

:

 

Toplam Sözleşme Bedeli

:

 

Damga Vergisi Kesintisi (Binde 9,48)

:

 

Ek Kesin Teminat Tutarı

:

 

Kurumumuz tarafından ihalesi yapılarak sözleşmeye bağlanan ve [Yüklenici Adı] tarafından yapılmakta olan [ İşin Adı ] işinde [İş artış gerekçelerine yer verilecek.] sebepleriyle, kontrol teşkilatı görüşü de dikkate alınmak suretiyle sözleşme ve eklerinde yazılı hükümler doğrultusunda [iş artışı oranı] iş artışı gerçekleştirilmiştir.

Adı Soyadı

Harcama Yetkilisi Unvanı

İMZA / TARİH

…. / …. / 2017