Hizmet Alımlarında İş Artışı Konusunda Birkaç Önemli Hatırlatma

Hizmet Alımları İş Artışı / İş Eksilişi
Hizmet Alımlarında İş Artışı Konusunda Birkaç Önemli Hatırlatma
Özeti :

İş artışı idarelerin sıklıkla başvurduğu ve işlerin devamını sağlamak için kullandığı yöntemlerdendir. Ancak, uygulamada önemli hatalar yapımlakta olup, bu hatalar özetle analizde ele alınmıştır.

  İhale ve mali konularda DANIŞMANLIK ve EĞİTİM talepleriniz için iletişime geçmek üzere lütfen TIKLAYINIZ

Hizmet Alımlarında İş Artışı Konusunda Birkaç Önemli Hatırlatma

4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunun 24 üncü maddesi gereği, mal ve hizmet alımlarıyla yapım sözleşmelerinde, öngörülemeyen durumlar nedeniyle bir iş artışının zorunlu olması halinde, artışa konu olan iş;

a) Sözleşmeye esas proje içinde kalması,

b) İdareyi külfete sokmaksızın asıl işten ayrılmasının teknik veya ekonomik olarak mümkün olmaması,

Şartlarıyla, anahtar teslimi götürü bedel ihale edilen yapım işlerinde sözleşme bedelinin % 10'una, birim fiyat teklif almak suretiyle ihale edilen mal ve hizmet alımlarıyla yapım işleri sözleşmelerinde ise % 20 'sine kadar iş artışı yapılması mümkündür.

 • Buna göre birim fiyat üzerinden ihale edilen hizmet alımlarında % 20 oranında iş artışı yapılması mümkündür. Buna karşılık Götürü bedel ihale edilen hizmet alımlarında iş artışı yapma imkanı bulunmamaktadır.
 • Birim fiyatlı hizmet alımlarında iş artışı her bir kalem itibariyle değil, toplam sözleşme bedeli üzerinden hesaplanır. Bu noktada toplam sözleşme bedelinin % 20 sini geçmemek suretiyle bir kalemde veya birden fazla kalemde de iş artışı yapılabilir. Bu kapsamda bazı iş kalemlerinde eksiliş yapılmak suretiyle de diğer iş kalemlerinde artış yapılabilir.
 • Personel sayısının yüzde oranı alınarak iş artışı yapılması zorunluluğu yoktur.
 • Hizmet alımlarında iş artışı, sözleşme kapsamındaki mevcut iş kalemlerinde artış şeklinde yapılabileceği gibi, mevcut iş kalemleri arasında yer almayan yeni iş kalemi oluşturulması şeklinde de olabilir.
 • Süreli ve süresiz ihtiyaçların aynı kalem içerisinde olduğu hallerde iş artışlarının yeni birim fiyat düzenlemelerine göre yapılması gerekir. Örneğin işçilik ve malzemeden oluşan, öğün bedellerinde iş artışı yapılacağı zaman, öğün bedeli içerisinde işçilik maliyeti olduğu için bunun üzerinden iş artışı yapılması kamu zararına neden olacaktır.
 • Hizmet alımlarında iş artışı yapılmak suretiyle ihaleye devam edilebilmesi olanaklı gözükmemektedir.
 • İş eksilişi ile ihale konusu hizmetin alınmasından vazgeçilmesi farklı konular olup, yüklenicilerin tazminat hakları bulunmaktadır.
 • İş artış oranı % 20 olup, bu oranın üzerinde yapılan işlerin bedellerinin vekaletsiz iş görme hükümlerine göre ödenmesi gerekir.
 • Bazı kalemlerden vazgeçilmesi yerine başka kalemler eklenmesi halinde, toplam sözleşme bedeli aşılmıyorsa iş artışı ortaya çıkmamış olacaktır.
 • İş artışlarında ihale karar damga vergisi alınmaz. Sadece artış tutarı üzerinden binde 9,48 damga vergisi alınır.
 • İş artışlarından ek kesin teminat alınır ve % 6’dır. Asıl teminat % 9 olsa dahi iş artışlarından yine % 6 ek kesin teminat alınır.