Hak Arama Yolları İhalelerde İdareye Şikayet, Kamu İhale Kurumuna İtirazen Şikayet Başvurusu

İhale (Ortak-Diğer) 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu Genel
Hak Arama Yolları İhalelerde İdareye Şikayet, Kamu İhale Kurumuna İtirazen Şikayet Başvurusu
Özeti :

İhalelerde hak arama yolları, şikayet, itirazen şikayet ve idare mahkemesine başvurma şeklindedir. Haklarınızı en iyi şekilde korumak ve ihalelerde kazanmak için bizlere danışabilirsiniz. Doğru bilgi ve yönlendirme ile kaybetme ihtimaliniz düşüktür.

  İhale ve mali konularda DANIŞMANLIK ve EĞİTİM talepleriniz için iletişime geçmek üzere lütfen TIKLAYINIZ

Hak Arama Yolları

İhalelerde İdareye Şikayet, Kamu İhale Kurumuna İtirazen Şikayet Başvurusu

 

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun getirmiş olduğu en büyük yeniliklerin başında ihale sürecinde yaşanan sorunlara yönelik olarak itirazı olanların ilk olarak idareye ikinci olarak da konusunda uzman bir kurum olan Kamu İhale Kurulu’na itirazen şikâyet başvurusunda bulunma hakkıdır.

 

Şikayet Nedir: İhale süreçlerine yönelik olarak hak kaybına uğradığını veya uğrama ihtimali olduğunu iddia eden kişilerin idareye yaptıkları başvuruya denir.

İtirazen şikayet nedir? İhale süreçlerine yönelik olarak hak kaybına uğradığını veya uğrama ihtimali olduğunu iddia eden kişilerin Kamu İhale Kurumuna yaptıkları başvuruya denir.

 

Kamu İhale Kurumu’na her yıl yaklaşık 5000 adet itirazen şikayet başvurusunda bulunulmaktadır. En az 4.000,00 TL civarı ödenerek gerçekleştirilen bu başvuruların neredeyse yüzde 10’unda Kamu İhale Kurumu şikayet başvurusunun içeriğini hiç incelemeden reddetmektedir.

Süre, ehliyet zaman zamanda görev alanına girmediği gerekçesiyle bu itirazen şikayet başvuruları reddedilebilmektedir.

İsteklilerin kafasında sadece bir kaçını aşağıda verdiğimiz yüzlerce soru oluşmaktadır?

 • İhalenin iptaline ilişkin kararda KİK’e başvurmak zorunda mıyım?
 • Yasaklılık kararına ilişkin KİK’e başvurmak zorunda mıyım?
 • KİK’e gerçekleştirdiğim ödemeyi geri alabilir miyim?
 • İdare şikayet başvuruma sessiz kalırsa nasıl davranmalıyım?
 • İhaleden elendim, ne yapmalıyım?
 • En avantajlı ikinci firma olarak belirlendim, en avantajlı firmanın elenmesini sağlayabilir miyim?
 • İhalede sunduğum belgelerin uygun görülmemesi ve ihale dışı bırakılmama itiraz ne şekilde yapabilirim?

 

İşte malihakem sitesi olarak gerek idareye şikayet başvurunuzda gerekse Kamu İhale Kurulu’na itirazen şikayet başvurularınızda sizlere uzman kadromuz vesilesiyle danışmanlık hizmeti vermekteyiz.

Bu süreçte;

 • Konu analiz edilmekte,
 • Konu hakkında KİK’in kararları çerçevesinde tarafınıza açıklamalarda bulunulmakta,
 • İdari yargıya söz konusu hususun götürülmesi durumunda olası sonuçlar konusunda araştırma yapılmakta,
 • Sizlerin şartları kabul etmeniz durumunda ilgili dilekçeleriniz hazırlanmaktadır.

 

Tüm bu süreçleri en kısa sürede en etkin şekilde gerçekleştirmeyi taahhüt etmekteyiz. Malihakem İhale Danışmanlık Hizmetleri.

 

https://www.malihakem.com/iletisim