Götürü Bedel Hizmetlerde Vazgeçilen İşler Yerine Yenisi Alınabilir

Hizmet Alımları İş Artışı / İş Eksilişi
Götürü bedel hizmetlerde vazgeçilen işler yerine yenisi alınabilir
Özeti :

Götürü bedel hizmet alımlarında iş artışı yoktur. Ancak, vazgeçilen işler yerine yeni işler alınabilecektir. Bu uygulama çok bilinmemekle birlikte mevzuata uygun ve birçok sorunu çözecektir.

  İhale ve mali konularda DANIŞMANLIK ve EĞİTİM talepleriniz için iletişime geçmek üzere lütfen TIKLAYINIZ

4735 sayılı Kanunun 24 üncü maddesine göre götürü bedel hizmet alımlarında iş artışı yapılamamakta, buna karşın, iş eksilişine gidilebilmektedir. İş artışı mevcut ihale konusu işin artırılmasıyken, iş eksilişi, ihale konusu işin bir kısmından vazgeçilmesi anlamına gelmektedir.

Vazgeçilen hizmet kalemleri yerine yeni hizmet kalemleri alınması durumunda, ihale götürü bedelde olsa, sözleşme bedeli aşılmadığı müddetçe ve gerektiğinde yeni birim fiyat düzenlemesi yapılmak şartıyla, herhangi bir sorun olmayacaktır. Çünkü götürü bedel hizmet alımlarında iş artışı mümkün değildir.

Burada iş artışı, iş eksilişi ve vazgeçilen hizmetin yerine yenisi alma kavramlarının üzerinde durulmasında fayda bulunmaktadır. İş artışı denilen konu sözleşme bedelinin artırılmasıdır. İş eksilişi ise tam ters yönde, sözleşme bedelinin azaltılmasıdır. O halde, vazgeçilen hizmetin yerine yenisinin alınması iş artışı olmadığı gibi, iş eksilişi olarak da mütalaa edilemez. Örneğin, üniversiteler tarafından her yıl düzenli olarak yapılan bahar şenliklerinde sahne alacak A sanatçısı yerine B sanatçısının sahne alması, ihale götürü bedel olsa da sorun teşkil etmeyecektir; velev ki, sözleşme bedeli aşılmasın. Benzer şekilde, 500 sayfalık bir kitap yerine 450 sayfalık kitap bastırılması da, basım hizmeti götürü bedel de olsa problem olmayacaktır.

Bu gibi hallerde, yüklenici firmanın değiştirilebilmesi imkânı yoktur ve bir başka firmanın da işe dâhil olması, daha önce ihalesi gerçekleştirilen hizmetin aksamasına da neden olabilecektir. HİGŞ ve 4735 sayılı Kanunda iş artış ve eksilişinin vazgeçilen hizmet kalemlerinde nasıl uygulanacağını net olarak ortaya koymuş değildir.

Benzer bir durum yapım işlerinde de vardır ve yapım işlerinde ortaya konulan çözüm, aynen hizmet alımlarında da benimsenmelidir. Ancak, hem uygulamada çok tercih edilmemesinden hem de hizmetin çok farklı algılanmasından dolayı, hatalı yöntemlere girilebilmektedir.