Gecikme Cezası Tutanağı Örneği
Özeti :

İşin zamanında tamamlanmaması veya malın süresinde teslim edilmemesi halleride gecikme cezası kesilmektedir. Gecikme cezası kesintisinin tutanağa bağlanması amacıya analizde gecikme cezası tutanağı örneğine yer verilmiştir.

  İhale ve mali konularda DANIŞMANLIK ve EĞİTİM talepleriniz için iletişime geçmek üzere lütfen TIKLAYINIZ

Gecikme Cezası Tutanağı Örneği

 

GECİKME CEZASI TUTANAĞI

İşin Adı

:

 

Yüklenici Firma

:

 

Sözleşme Tarihi

:

 

Sözleşme Bedeli

:

 

 

[İşin Adı] işinin süre uzatımlarıyla birlikte (varsa) [İşin Bitiş Tarihi] tarihinde tamamlanması gerekmektedir.

Yüklenici firma taahhüdünü ihale dokümanında belirtilen sürede teslim etmeyerek [Bitiş Tarihi] tarihinde teslim etmiştir. Sözleşmenin ilgili maddesi gereğince geçilen her takvim günü için sözleşme bedelinin [Gecikme Cezası oranı] oranında gecikme cezası uygulanacaktır.

 

Gecikme Cezası Tutarı= Sözleşme Bedeli x [Gecikme Cezası oranı] x Cezalı Çalışılan Gün

 

Gecikme cezası kesilmesine dair iş bu tutanak [Tutanağın Doldurulduğu Tarih] tarihinde (…) nüsha olarak düzenlenmiştir.

Kontrol Teşkilatı

Adı Soyadı

Unvan

İmza

Adı Soyadı

Unvan

İmza

Adı Soyadı

Unvan

İmza