Geçici Teminattaki Yeni Eklenen Ek İbare Kaynaklı Sorunlar

İhale (Ortak-Diğer) Teminatlar
GEÇİCİ TEMİNATTAKİ YENİ EKLENEN EK İBARE KAYNAKLI SORUNLAR
Özeti :

İhaleye katılmak isteyen isteklilerin idareye sunmaları gereken belgelerden bir tanesi de geçici teminat belgesi olup şekli Kamu İhale Kurulu tarafından belirlenen bir standart belgedir. 30 Eylül 2020 tarihinde bu belgeye 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu'nda yer alan bir ifade eklenmiş olup; söz konusu ifadeyi taşımayan geçici teminat belgesini sunan isteklilerin durumu tartışma konusu olacaktır.

  İhale ve mali konularda DANIŞMANLIK ve EĞİTİM talepleriniz için iletişime geçmek üzere lütfen TIKLAYINIZ

İsteklilerin ihaleye katılabilmesi için 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu çerçevesinde tamamlamaları gereken belgeler bulunmaktadır. Bu belgelerden bir tanesi de teklif ettikleri bedelin yüzde 3'ünden aşağı bedelden düşük olmayacak şekilde vermeleri gereken teminat mektuplarıdır. Teminat Mektuplarının şekli standart olup bu şekil Kamu İhale Kurulu tarafından belirlenmektedir.

30 Eylül 2020 tarihinde Resmi Gazete'de yayımlanan son değişiklik ile  4734 sayılı Kamu İhale Kanunu'nun 34'üncü maddesinde yer alan ibareye benzer bir ibare olan "4734 sayılı Kanunun 34 üncü maddesi uyarınca, bu teminat mektubu her ne suretle olursa olsun haczedilemez ve üzerine ihtiyati tedbir konulamaz." ibaresinin geçici teminat mektuplarında yer alma zorunluluğu ortaya konulmuştur.

Zaten Kanunda yer alan bu ifadenin yer almadığı geçici teminat mektuplarının geçerli olup olmayacağı konusundaki soru işareti Kamu İhale Kurulu'nun Kararlarında kendisine cevap bulmuştur.

Kamu İhale Kurulu, Kanunda yer alan bu standart ibareye yer verilmeyen geçici teminatlarını sunan isteklilerin değerlendirme dışı bırakılması gerektiği doğrultusunda karar vermiştir.

Ancak İdare mahkemelerinin bakış açısı bu yeni değişikliğin 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nda yer aldığı bu nedenle de esasa etkili bir husus olmadığı doğrultusundadır.

TÜM İHALE SÜRECİ SORUNLARINIZ İÇİN İHALE UZMANLARIMIZLA GÖRÜŞEBİLİRSİNİZ. 0535 645 00 20