Geçici Teminatın Yüzde 3’ünden Fazlasının Gelir Olarak Kaydedilmesinde Danıştay, Kamu İhale Kurumu ve Sayıştay’ın Farklı Bakış Açısı

İhale (Ortak-Diğer) 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu Genel
GEÇİCİ TEMİNATIN YÜZDE 3’ÜNDEN FAZLASININ GELİR OLARAK KAYDEDİLMESİNDE DANIŞTAY, KAMU İHALE KURUMU VE SAYIŞTAY’IN FARKLI BAKIŞ AÇISI
Özeti :

Geçici Teminatın Yüzde 3’ünden Fazlasının Gelir Olarak Kaydedilmesi konusunda kamu kurumları arasında görüş farkı bulunmaktadır.

  İhale ve mali konularda DANIŞMANLIK ve EĞİTİM talepleriniz için iletişime geçmek üzere lütfen TIKLAYINIZ

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun çeşitli düzenlemeleri doğrultusunda isteklinin geçici teminatı ihaleye çıkan idare tarafından gelir olarak kaydedilmektedir.

Geçici teminatın gelir olarak kaydedilmesi durumunda, yüzde 3 Kanuni sınırın üzerinde yatırılan teminat bedelinin fazlasının iade edilip edilmeyeceği istekliler ve idare arasında tartışma yaratmaktadır.

Kamu İhale Kurulu ve Danıştay geçici teminatın yüzde 3’ünden fazla olan tutarının iade edilmesi gerektiğine karar verir iken; Sayıştay, geçici teminatın tamamının gelir olarak kaydedilmesi gerektiği doğrultusunda karar vermektedir.

4734 Sayılı Kamu ihale Kanunu'nun "Geçici teminat" başlıklı 33. maddesinin gerekçesinde, madde ile geçici teminatın asgari oranının % 3 olarak belirlendiği ve isteklilerin bunun üzerinde de teminat vermelerine imkan tanınmak suretiyle tekliflerin gizlenmesi esasının korunduğu belirtilmiştir.

Bu durumda; ihaleye teklif sunan istekliler, tekliflerinin % 3'ü kadar geçici teminat sunabilecekleri gibi, tekliflerin gizliliğinin sağlanması amacıyla % 3'ünden daha fazla da geçici teminat sunabileceklerdir.

Bu doğrultuda; geçici teminatın irat kaydedilmesi durumunda, isteklinin geçici teminat miktarının sadece % 3'ünün irat kaydedilmesi, % 3'ü aşan kısmının ise iade edilmesi gerektiği doğrultusundaki Danıştay ve Kamu İhale Kurulu kararlarının Anayasal mülkiyet hakkı birlikte düşünüldüğünde uygulama açısından Sayıştay’ın kararına nazaran daha doğru ve adil kararlar olduğu tarafımızca değerlendirilmektedir.

İHALE HUKUKUNA İLİŞKİN HER TÜRLÜ SORUNUNUZ VE SORUNUZ İÇİN ÇEKİNMEDEN ARAYIN

0535 645 00 20