Fiyat Farkı ve Süre Uzatımlarında Damga Vergisi Uygulaması

Hizmet Alımları Kesintiler
Fiyat farkı ve süre uzatımlarında damga vergisi uygulaması
Özeti :

Uygulamada fiyat farkı ödemelerinden ve süre uzatımlarından damga vergisi alındığı görülmektedir. Fiyat farkı üzerinden sadece ödeme damga vergisi alınması gerekir. Karar ve sözleşme damga vergileri alınamaz.

  İhale ve mali konularda DANIŞMANLIK ve EĞİTİM talepleriniz için iletişime geçmek üzere lütfen TIKLAYINIZ

1. Fiyat Farkı Ödemelerinde Damga Vergisi

Fiyat farkı; birim fiyat sözleşmelerde, uygulama ayı içinde iş programına uygun olarak gerçekleşen iş kalemleri için; götürü bedel sözleşmelerde ise, uygulama ayı içinde iş programına uygun olarak ilerleme yüzdelerine göre gerçekleşen iş grupları için, bu Esaslara göre ödenecek veya kesilecek bedeli ifade etmektedir.

Fiyat farkı kararnamesine göre sözleşme bedeline ek olarak ödenecek ya da kesilecek fiyat farkı niteliğindeki bedellerin sözleşme bedelini etkilemeyeceği hüküm altına alınmıştır. İlave olarak, HİGŞ’nde iş bedeli sözleşmede belirtilen işlerle iş artışı kapsamında yapılan ilave işlerin toplam bedeli olarak ifade edilmektedir. Fiyat farkı ödemeleri iş bedelinden sayılmamaktadır.

Damga vergisi, ihale kararlarından, sözleşme bedelleri üzerinden ve ödemelerden alınmaktadır. Bu bağlamda, fiyat farkı ödemeleri sözleşme bedelini değiştirmediğinden ve yeni bir ihale kararı da alınmadığından dolayı, fiyat farkı ödemelerinde bu iki damga vergisinin alınması hukuki değildir.

Ödenen damga vergileri, hizmet alım ihalelerinde, hakediş arka kapağında hakedişin tutarını ve yüklenici firma tarafından kesilecek faturayı etkilediğinden, yani ödenecek bedeli değiştirdiğinden dolayı ödeme damga vergisi kesilmektedir. Ancak, fiyat farkı sözleşme fiyatlarıyla yapılan iş tutarını değiştirmemektedir. Bu durum da yine hakediş arka sayfasında net olarak görülmektedir.

2. Süre Uzatımlarında Damga Vergisi

Hizmet alım ihalelerinde yüklenicilere verilen süre uzatım kararları kural olarak damga vergisine tabi değildir. Ancak, verilen süre uzatımlarıyla birlikte sözleşme değişikliğine gidilmişse veya iş artışı yapılmışsa bu durumda damga vergisi alınır.

Süre uzatımı, ihale dokümanlarında öngörülen sürenin haklı bir nedenle yüklenici firma hakkında uzatılmasıdır. Süre uzatımı idare tarafından verilmektedir. Sözleşme değişikliği mahiyetinde değildir. Zaten sözleşmede veya ihale dokümanlarında var olan düzenlemelerin yüklenici üzerinde uygulanmasıdır. Bu sebeple ikinci bir sözleşme veya sözleşme değişikliği olarak ele alınabilmesi mümkün değildir.