Fiyat Farkı Nasıl Hesaplanır? Fiyat Farkı Endeksleri ve Katsayılar

İhale (Ortak-Diğer) Fiyat Farkı Uygulamaları
Fiyat Farkı Nasıl Hesaplanır? Fiyat Farkı Endeksleri ve Katsayılar
Özeti :

Fiyat farkı endeksleri yayımlanmakta ve katsayılar idarelerce belirlenmektedir. Ancak, doğru fiyat farkı hesabı yapabilmek için bunların yanında ihale dokümanlarında yapılan düzenlemeyi bilmek ve buna vakıf olmak da gerekir.

  İhale ve mali konularda DANIŞMANLIK ve EĞİTİM talepleriniz için iletişime geçmek üzere lütfen TIKLAYINIZ

Fiyat Farkı Nasıl Hesaplanır? Fiyat Farkı Endeksleri ve Katsayılar

Fiyat farkı, fiyat farkı kararnamelerinde öngörülen formüller üzerinden hesaplanır.

Mal Alımları için; F = (M x B) x [(A2/A1)-1]

Yapım İşleri ve Hizmet Alımları İçin; F = An x B x ( Pn-1)

Fiyat farkı hesaplama örnekleri için analizimizi okuyabilirsiniz.

https://www.malihakem.com/analizler/2017-yili-icin-belirlenen-brut-asgari-ucretin-hizmet-ihalelerine-yansimalari_an353.html

Söz konusu formüllerde yer alan B katsayısı mal alımları için anlamlı olmakla birlikte, hizmet alımlarında ve yapım işlerinde B katsayısına yer verilmesinin kesin bir anlamını ortaya koymak her zaman mümkün değildir. Bazıları, kar oranını temsil eden % 10 katsayının düşülmesi için B katsayısına yer verildiğini iddia etse de, bu iddianın 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu döneminde anlamlı olduğunu ifade etmek de olanaklı değildir.

Pn katsayısı ise endekslerde meydana gelen artışın ağırlıklı ortalamasının anlamına gelmektedir. Yani, ihale girdilerinin ağırlık yüzdeleriyle, bu girdilere denk gelen endekslerin çarpılması suretiyle fiyatlarda artış olup olmadığı ortaya konulmaktadır.

An katsayısı ise, ilgili hakediş dönemindeki tutara denk gelmektedir. Pn katsayısının birden büyük veya küçük olmasına göre fiyat farkının ödeneceği veya kesileceğine karar verilmektedir. Pn katsayısının tespitinde hatalar yapılabildiği gibi, fiyat farkı formülünün uygulanmasında da hatalar yapılabilmektedir. Üzülerek ifade edelim ki, bu hataların bir kısmı fiyat farkı hesaplama programlarının bazıları tarafından da yapılabilmektedir.

Fiyat farkı katsayıları: Fiyat farkı hesabında yer alan Pn katsayısının bulunması için kullanılacak olan ve her bir girdi unsuruna (endeksine) uygulanacak olan katsayıya denilmektedir. a1, c vb. adlarla bu katsayılar belirlenmektedir. İhalede kullanılan girdi unsurlarını temsil eden ve bir ve birden küçük olarak belirlenen temsili sayılardır.

Fiyat farkı endeksleri: Türkiye İstatistik Kurumu tarafından yayımlanan ve girdi unsurlarındaki değişimleri tespit etmek için kullanılan sayılardır.

Yapım işlerinde ve hizmet alımlarında yaptığınız veya yapılan fiyat farkı hesaplamalarının doğru olup olmadığını merak ediyorsanız bizlerden uzman desteği alabilirsiniz.

 

Fiyat farkı nedir ve hesaplama mantığı üzerine aşağıdaki analizimize de bakabilirsiniz.

https://www.malihakem.com/analizler/fiyat-farki-nedir-fiyat-farki-hesaplama_an535.html