Engelli Araç Alımı Nedir, Şartları Nelerdir, Engelli Raporu ile Araç Alınması

Mali Yönetim Kesintiler
Engelli Araç Alımı Nedir, Şartları Nelerdir, Engelli Raporu İle Araç Alınması
Özeti :

Engelli kişilere araç alımlarında ÖTV istisnası getirilmiştir. 2017 yılında var olan bu istisna, ÖTV Kanununda değişiklik yapılmadığı müddetçe 2018 ve 2019 yıllarında da devam edecektir. Getirilen istisna ve uygulamaları sakatlık derecesine göre değişmektedir. Sakatlık derecesi % 90'ın üzerinde olan kişiler ötv istisnasından herhangi bir başka şarta gerek olmadan yararlanabilmekte ve araçları herkes tarafından kullanılabilmektedir.

  İhale ve mali konularda DANIŞMANLIK ve EĞİTİM talepleriniz için iletişime geçmek üzere lütfen TIKLAYINIZ

Engelli Araç İndirimi Ne Anlama Gelmektedir

Araç bedelleri içerisinde özel tüketim vergisi (ÖTV) bulunmaktadır ve bu ÖTV üzerine katma değer vergisi de (KDV) eklenmekte ve araç bedelleri buna göre belirlenmektedir. 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanunu’nun 7 nci maddesinde yer alan hükme göre, şartları taşıyan engelli vatandaşların araç alımlarında ÖTV muafiyeti bulunmakta olup, ÖTV ve ÖTV’ye denk gelen KDV kadar araç bedelinde indirim yapılmasına engelli araç indirimi adı verilmektedir.

 

Engelli İndirimi Hangi Araçlara Uygulanmaktadır

4760 sayılı ÖTV Kanununun 7 nci maddesine göre aşağıda yer alanların malul ve engelliler tarafından alınması halinde istisna uygulanacaktır:

a) 87.03 (motor silindir hacmi 1.600 cm³'ü aşanlar hariç), 87.04 (motor silindir hacmi 2.800 cm³'ü aşanlar hariç) ve 87.11 G.T.İ.P. numaralarında yer alanlar

b) 87.03 (motor silindir hacmi 1.600 cm³'ü aşanlar hariç), 87.04 (motor silindir hacmi 2.800 cm³'ü aşanlar hariç) ve 87.11 G.T.İ.P. numaralarında yer alanlar

c) 87.03 (motor silindir hacmi 1.600 cm³'ü aşanlar hariç), 87.04 (motor silindir hacmi 2.800 cm³'ü aşanlar hariç) ve 87.11 G.T.İ.P. numaralarında yer alanlar.

 

Engelli Araç Alımı Şartları Nelerdir?

Engelli araç alımı şartları iki kategoride ele alınmakta ve bu sakatlık derecesine göre sınıflandırılmaktadır. Sakatlık derecesi % 90’ının üzerinde olan herkes bu haktan yararlanabilmektedir. Sakatlık derecesi % 90’ın altında olanlar ise ancak aşağıdaki şartlarla bu haktan yararlanabilmektedir:

- Özürlülere Verilecek Sağlık Kurulu Raporları Hakkında Yönetmelik hükümleri uyarınca yetkili sağlık kuruluşundan alınan sağlık kurulu raporunun aslı veya noter onaylı örneği,

- Aracın sakatlığa uygun olarak tadil edildiğine dair teknik belgenin aslı veya noter onaylı örneği,

- H sınıfı sürücü belgesinin fotokopisi,

mükellef tarafından verilecek (2A) numaralı ÖTV beyannamesine eklenmesi gerekmektedir.

Görüleceği üzere, sakatlık oranı % 90’ın altında olan kişilere bu hak verilmekte, ancak, aracın tadil edilmesi gerekmektedir. Yani, bu durumda araç herkes tarafından kullanılamamaktadır. Sakatlık derecesinin % 90 ının altında olduğu hallerde, herhangi bir sınır da bulunmamaktadır.

Sakatlık derecesinin % 90’ın üzerinde olduğu hallerde, araçlar herkes tarafından kullanılabilmektedir.

 

Engelli Araç Alımı Hakkı Bir Defalık Mıdır?

4760 sayılı ÖTV Kanunu’nun 7 nci maddesine göre beş yılda bir defaya mahsus olmak üzere ilk araç alımları ÖTV’den istisna edilmiştir. Yani, 5 yıllık sürenin bitiminde engelli kişiler bu haktan bir kez daha yararlanabileceklerdir.

 

İkinci El Araç Alımlarında Engelli Araç İndirimi Var Mıdır?

Engelli araç indirimi ilk iktisaplarda, yani araçların ilk alımlarında geçerlidir.

 

5 Yıl Dolmadan Yeniden Engelli Araç İndiriminden Yararlanmak Mümkün müdür?

ÖTV Kanununda buna yönelik bir düzenleme bulunmaktadır. Buna göre Malul veya engelliler tarafından ilk defa alımından sonra sel, yangın, deprem, heyelan veya kaza sonucu araç kullanılamaz hale gelirse, hurdaya çıkarılırsa, bu durumda beş yıl dolmadan da yeni araç alımlarında ÖTV istisnası uygulanabilecektir.

Burada dikkat edilecek husus aracın hurdaya ayrılması ve hurdaya ayrılmasının de belirli şartlara tabi olmasıdır.

 

Otomatik Vitesli Araçlar Özel Tertibatlı Engelli Aracı mıdır?

Otomatik vitesli araçlar özel hareket ettirici tertibata sahip araç olarak kabul edilmemektedir. Bu sebeple, sakatlık oranı % 90’ın altında olan kişilerin sadece otomatik vitesli araç alması engelli ÖTV istisnasından yararlanması için yeterli değildir.