En Son Yayımlanan Kik Kararları ile İlgili Mahkeme Kararları Sitemize Yüklenmiştir. Bu Kararlarda Neler Bulacaksınız?

İhale (Ortak-Diğer) Duyuru / Tanıtım
 EN SON YAYIMLANAN KİK KARARLARI İLE İLGİLİ MAHKEME KARARLARI SİTEMİZE YÜKLENMİŞTİR. BU KARARLARDA NELER BULACAKSINIZ?
Özeti :

  İhale ve mali konularda DANIŞMANLIK ve EĞİTİM talepleriniz için iletişime geçmek üzere lütfen TIKLAYINIZ

Üçüncü kişilerden alınan fiyat tekliflerinin taşıması gereken şartları sağlaması koşulu ile kira sözleşmeleri fiyat teklifi olarak değerlendirilebilir mi?

İhaleye ilişkin davalarda belgelerin aslının idarede kaybolması durumunda idarece "aslı gibidir" denilerek gönderilen belgeler doğrultusunda mahkemece karar verilebilir mi?

1 adet mekanik asfalt plenti, 1 adet asfalt plenti, 1 adet finişer ve 1 adet trimerin isteklinin kendi malı olma şartının aranması rekabet ilkesine aykırılık teşkil edecek midir?

İlk komisyon kararında şikayet edilemeyen bir hususa karşı ikinci komisyon kararında ikinci en iyi teklif olarak kabul edilen firmanın şikayet hakkı bulunmakta mıdır?

İhalelerde sunulan evraklarda SMMM (serbest muhasebeci mali müşavir) kaşesinde “TÜRMOB” ifadesi yer alması gerekli midir?

Bu ve Bunun gibi bir çok konuda KİK kararlarına ilişkin İdari yargıda alınan mahkeme ve Danıştay kararları sitemizde Kararlar bölümünde bulunmaktadır.

Anlık olarak takip edilen mahkeme kararları uzmanlarımızca özenle düzenlenerek sizlere sunulmaktadır.