Ekap’a Kayıtlı Olmayan İş Deneyim Belgelerinin Kabul Edilmeme Uygulaması 1 Yıl Ertelendi

İhale (Ortak-Diğer) Yeterlik Kriterleri
EKAP’A KAYITLI OLMAYAN İŞ DENEYİM BELGELERİNİN KABUL EDİLMEME UYGULAMASI 1 YIL ERTELENDİ
Özeti :

EKAP üzerinden ihalesi yapıldığı halde, EKAP üzerinden düzenlenmeyen iş deneyim belgelerinin ihalelerde kabul edilmemesine, bu şekilde düzenlenmemiş belgeleri sunan isteklilerin ihale dışı bırakılmasına yönelik uygulama bir yıl ertelenmiştir.

  İhale ve mali konularda DANIŞMANLIK ve EĞİTİM talepleriniz için iletişime geçmek üzere lütfen TIKLAYINIZ

EKAP’A KAYITLI OLMAYAN İŞ DENEYİM BELGELERİNİN KABUL EDİLMEME UYGULAMASI 1 YIL ERTELENDİ

 

27.06.2015 tarih ve 29399 sayılı Resmi Gazete ile İhale Uygulama Yönetmelikleri ve Kamu İhale Genel Tebliğinde değişiklikler yapılmıştır.

- Uygulama Yönetmeliklerinin Ek 1 inci maddesinin ikinci ve üçüncü fıkralarında yer alan “1/7/2015” ibareleri “1/7/2016” şeklinde,

- Kamu İhale Genel Tebliğinin 30.8.1 ve 30.8.7 nci maddelerinde yer alan “1/7/2015” ibareleri “1/7/2016” şeklinde,

Değiştirilmiştir.

Anılan değişikliler sonrası yapılacak uygulama aşağıdaki gibi olmalıdır.

Mevcut uygulamadaki haliyle iş deneyim belgelerinin EKAP üzerinden düzenlenmesi uygulamasına devam edilecektir.

EKAP üzerinden düzenlenmeyen iş deneyim belgelerinin ihalelerde kullanılamayacağına ilişkin geçiş süreci 1/7/2015 tarihinden 1/7/2016 tarihine uzatılmıştır. Kamu İhale Genel Tebliğinin 30.8.1. maddesi ile EKAP üzerinden düzenlenmesi veya kayıt edilerek yeniden düzenlenmesi gerektiği halde bu gereklere uygun olmayan iş deneyim belgelerinin EKAP üzerinden kayıt altına alınarak yeniden düzenlenmedikleri sürece ilanı veya duyurusu 1/7/2015 tarihinden sonra yapılan ihalelerde iş deneyimini tevsik için kullanılamayacağı” düzenleme altına alınmıştı. Söz konusu hükümde yer alan 1/7/2015 tarihi 1/7/2016 tarihine uzatılmıştır. Bu çerçevede 1/7/2016 tarihine kadar yapılan ihalelerde iş deneyim belgelerinin EKAP’ta düzenlenmediği gerekçesiyle istekliler değerlendirme dışı bırakılmamalıdır.

İlanı veya duyurusu 1/7/2016 tarihinden önce yapılan ihalelerde EKAP’ta düzenlenmemiş iş deneyimin belgeleriyle ihaleye katılmak mümkündür.

Buna karşılık ilanı veya duyurusu 1/7/2016 tarihinden sonra yapılan ihalelerde EKAP’ta düzenlenmemiş iş deneyimin belgeleriyle ihaleye katılmak, Kamu İhale Mevzuatı gereği mümkün olamayacaktır. EKAP üzerinden düzenlenmesi gerektiği halde düzenlenmeyen iş deneyim belgeleri ile ihaleye katılanların ihale dışı bırakılmasının kanuna aykırı olduğunu değerlendirmekteyiz. Hem yasal düzenlemesinin olmamasından hem de eşitlik ilkesinden hareketle bu düzenlemenin hukuki olmadığı düşünülmektedir.

 

 İhale ve mali konularla ilgili analiz ve haber okumak için sitemizde ARAMA yapınız.