Devlet İhale Kanunu Hükümlerine Göre İhalelerde Sıklıkla Yapılan Hata = İlan

İhale (Ortak-Diğer) Diğer Mevzuat Analizleri
DEVLET İHALE KANUNU HÜKÜMLERİNE GÖRE İHALELERDE SIKLIKLA YAPILAN HATA = İLAN
Özeti :

2886 sayılı Devlet İhale Kanunu çerçevesinde gerçekleştirilen ihalelerde en çok yapılan hatalardan birisi ihale ilanı'nın yanlış yayınlanmasıdır.

  İhale ve mali konularda DANIŞMANLIK ve EĞİTİM talepleriniz için iletişime geçmek üzere lütfen TIKLAYINIZ

Kamu idarelerinin taşınır veya taşınmazlarının satış ve kiralamasına ilişkin esas ve usuller 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu hükümlerine göre gerçekleştirilmektedir.

Söz konusu Kanun çerçevesinde gerçekleştirilen ihalelerde en çok yapılan hatalardan birisi ihale ilanının idareler tarafından yanlış yayımlanmasıdır.

Kanun’un 17’nci maddesinde söz konusu ilanının yayınlanacağı yerlere ilişkin bilgiler aşağıdaki gibi düzenlenmiştir;

 Madde 17 – İhale konusu olan işler aşağıdaki esas ve usullere göre isteklilere ilan yoluyla duyurulur:

 1. İhalenin yapılacağı yerdeki ilanlar:

 a) İhaleler, ihalenin yapılacağı yerde çıkan bir

gazete ve bir internet haber sitesinde duyurulur.

 Gazete ve internet haber sitesi ile yapılacak ilk ilan ile ihale günü arası 10 günden, son ilan ile ihale

günü arası 5 günden az olamaz.

 b) Gazete çıkmayan veya internet haber sitesi yönetimi bulunmayan yerlerdeki ihalelerin ilanı, bu fıkranın (a) bendinde yer alan süreler içinde Basın İlân Kurumu İlan Portalında yayınlanır.

 2. Diğer şehirlerde yapılacak ilanlar:

 Tahmin edilen bedeli her yıl Genel Bütçe Kanunu ile belirlenecek miktarı aşan ihale konusu işler (1) numaralı fıkraya göre yapılacak ilanlardan başka, bir internet haber sitesi ve trajı göz önüne alınarak ili Basın İlan Kurumunca tespit olunacak günlük gazetelerden birinde, ihale tarihinden an az 10 gün önce birer defa daha ilan edilir.

3. Resmi Gazete ile yapılacak ilanlar:

 Tahmin edilen bedeli (2) numaralı fıkra uyarınca belirlenecek miktarın üç katını aşan ihale konusu işler, ihale tarihinden en az 10 gün önce bir defada Resmi Gazete'de ilan edilir.

 4. İdareler, işin önem ve özelliğine göre bu ilanları yurt içinde ve yurt dışında çıkan başka gazeteler veya internet haber siteleri ya da öteki yayın araçları ile de ayrıca yayınlatabilirler.

 5. Pazarlık usulü ile yapılacak ihaleler için idareler, ilan yapıp yapmamakta serbesttirler.

 

Görüleceği üzere Kanunda ilan usulü olarak yerel gazeteler, ulusal günlük gazeteler, Resmi Gazete ve internet haber siteleri olarak düzenlenmiş bu ilan yöntemi dışında herhangi farklı bir ilan yöntemi Kanunda öngörülmemiştir.

Kanunda yer alan bu ilan ile ilgili kurallara uyulmaması mahkemelerce ve yetkili kurumlarca ihale iptal sebebi olarak sayılmaktadır. Ve yeniden söz konusu ihalenin hukuka uygun bir şekilde ilan edilmesi gerekmektedir. Böylece kamu kaynakları da yok yere israf edilmiş olmaktadır.

İHALE SÜREÇLERİNİZLE İLGİLİ HER TÜRLÜ SORUNUZ İÇİN GÜNÜN HER SAATİ UZMANLARIMIZLA GÖRÜŞEBİLİRSİNİZ 0535 645 00 20 HEMEN ARAYIN