Deprem Bölgesi Dışındaki Bir İdare Depremi Gerekçe Göstererek İhaleyi İptal Edebilir Mi?  

İhale (Ortak-Diğer) İhalenin İptali
Deprem Bölgesi Dışındaki Bir İdare Depremi Gerekçe Göstererek İhaleyi İptal Edebilir Mi?   
Özeti :

İhalenin iptali hususu istekli ve idareler arasında sıklıkla tartışma konusu olabilmektedir.

  İhale ve mali konularda DANIŞMANLIK ve EĞİTİM talepleriniz için iletişime geçmek üzere lütfen TIKLAYINIZ

 

 

İhale komisyonu kararında“…Kamu İhale Kurumunun 18/01/2023 tarih ve 2023/UY.I-167 karar nolu Kurul kararı nedeniyle; 15/12/2022 tarih 01 karar nolu ihale komisyon kararı iptal edilmiştir.

Ülkemizde gerçekleşen doğal afet ve idaremizin ihtiyacının değişmesi nedeniyle ihalenin iptal edilmesine komisyonumuzca Oybirliğiyle KARAR verilmiştir.” ifadelerine yer verildiği ve bütün tekliflerin reddedilerek ihalenin iptal edildiği görülmüştür.

İhalenin iptaline karşı istekli Firma tarafından Kamu İhale Kurulu'na başvurulmuştur.

Kamu İhale Kurulu tarafından verilen karar ile;

Yukarıda aktarılan mevzuat ve doküman düzenlemeleri çerçevesinde başvuruya konu ihalenin ...İlçesinin muhtelif cadde ve sokaklarında asfalt kaplama yapılması işi olduğu, idarece söz konusu ihalenin “ülkemizde gerçekleşen doğal afet ve idarenin ihtiyacının değişmesi” nedeniyle iptal edildiği, ancak ihale konusu işin gerçekleştirileceği yerin doğal afet nedeniyle afet bölgesi ilan edilen yerler arasında olmadığı, bu durumda idarece belirtilen gerekçenin somut bir şekilde ortaya konulması gerektiği ve fakat idarenin ihale konusu işi iptal etme gerekçesinin somut verilere dayanmadığı, dolayısıyla söz konusu gerekçenin bu haliyle öne sürülerek ihalenin iptal edilmesi işleminin mevzuata uygun olmadığı anlaşılmıştır.               

İHALE HUKUKUNA İLİŞKİN TÜM SORUNLARINIZA ÇÖZÜM İÇİN BİZİ ARAYIN  0 535 645 00 20