Damga Vergisi Nedir? Damga Vergisi Nasıl Hesaplanır?

Mali Yönetim Kesintiler
Damga Vergisi Nedir? Damga Vergisi Nasıl Hesaplanır?
Özeti :

Damga vergileri bütçe gelirleri arasında fazla yekün tutmamakla birlikte, uygulamada, denetimlerde en çok bakılan ve sorun yaşanan konulardandır. Analizde damga vergisinin ne olduğu ve kısa tarihi gelişimi üzerinde durulmuştur.

  İhale ve mali konularda DANIŞMANLIK ve EĞİTİM talepleriniz için iletişime geçmek üzere lütfen TIKLAYINIZ

Damga Vergisi Nedir? Damga Vergisi Nasıl Hesaplanır?

 

Damga Vergisi Nedir ve Tarihçesi

En büyük otorite olan devlet tarafından hazırlanan bürokratik işlemler ve belgeler ile iki özel kişi arasında akdedilen sözleşme vb belgelerin resmiyetini sağlamlaştırmak açısından konulan vergiye damga vergisi denilmektedir.

İlk defa 1858 yılında yayımlanan “Vakai Sahihe Nizamnamesi” ile yazılı hale getirilmiştir.

  • 1905 yılında kanun halini almış
  • 1324 sayılı Damga Resmi Kanunu (1928 – 1964)
  • 488 sayılı Damga Vergisi Kanunu

Diğer bir tanımla damga vergisi; kişiler ile kişiler, kişiler ile kurumlar veya kurumlar ile kurumlar arasında hukuki ve resmi işlemleri belgeleyen kâğıtlardan alınan vergilerdir.

Buradaki kâğıt terimi, yazılıp imzalamak veya imza yerine geçen bir işaret konmak suretiyle düzenlenen ve herhangi bir hususu ispat veya belli etmek için ibraz edilebilecek olan belgeler ile elektronik imza kullanılmak suretiyle manyetik ortamda ve elektronik veri şeklinde oluşturulan belgeleri ifade eder.

Damga vergisinin alınabilmesi için kağıdın ibraz edilebiliyor olması, imzalanabilir veya imza yerine geçen ibareler olması ve hüküm içermesi gerekmektedir.

Damga Vergisinin mükellefi kağıtları imza edenlerdir.

Resmi dairelerle kişiler arasındaki işlemlere ait kağıtların damga vergisini kişiler öder.

 

Damga Vergisi Nasıl Hesaplanır?

488 sayılı Damga Vergisi Kanunu ekli tablolarda belirtilen damga vergileri iki türde tahsil edilmekte ve hesap edilmektedir.

Maktu damga vergisi: Kağıt üzerindeki bedel ne olursa olsun belirli bir TL karşılığı ödenen vergidir. Misal sulhnamelerden 51,40 TL damga vergisi alınmaktadır.

Nisbi damga vergisi : Kağıt üzerindeki bedele 488 sayılı Damga Vergisi Kanununun ekli tablolarında belirtilen oranların uygulanması sonucu damga vergisi olarak ödenecek bedel hesaplanmaktadır.

 

Sözleşme Damga Vergisi Nasıl Hesaplanır: Örneğin: Sözleşme bedeli üzerinden ödenecek damga vergisi sözleşme bedelinin binde 9,48i oranındadır. Bu doğrultuda 1 milyon TL’lik sözleşme akdedilmesi durumunda ödenecek damga vergisi 9. 480,00 TL dir.

2017 yılı Damga Vergisi Oran ve Tutarları için aşağıdaki linke tıklayabilir, 2018 ve sonraki yıllardaki oran ve tutarlar için sitemizi takip edebilirsiniz.

 

https://www.malihakem.com/malihaberler/2017-yili-damga-vergisi-oranlari-son-hali-2018-yili-damga-vergisi-oranlari-icin-sitemizi-takip-ediniz_mh170.html