Ceza Tutanağı Örneği (İhale Sözleşme Uygulamaları İçin)

İhale (Ortak-Diğer) Hukuki ve Mali Dilekçe, Yazı, Sözleşme Örnekleri
Ceza Tutanağı Örneği (İhale Sözleşme Uygulamaları İçin)
Özeti :

İhale sözleşme uygulamalarında cezalar kesilebilmektedir. Hizmet alımlarında, mal alımlarında veya yapım işlerinde kesilecek olan cezaları analizde görülen örnek bir tutanak üzerinden yapmak ve göstermek mümkündür.

  İhale ve mali konularda DANIŞMANLIK ve EĞİTİM talepleriniz için iletişime geçmek üzere lütfen TIKLAYINIZ

Ceza Tutanağı Örneği

İhale sözleşme uygulamalarında kesilecek cezalara yönelik örnek bir tutanak hazırlanmıştır.

CEZA TUTANAĞI

İşin Adı

:

 

Yüklenici Firma

:

 

Sözleşme Tarihi

:

 

Sözleşme Bedeli

:

 

 

[İşin Adı] işinde yüklenici firmanın aşağıda belirtilen ihale dokümanına aykırılık halleri tespit edilmiştir.

[İhale dokümanına aykırılık halleri yazılacaktır.]

Her bir aykırılık hali için [Ceza oranı] oranında ceza kesilmesi gerekmektedir.

Ceza Tutarı= Sözleşme Bedeli x [Ceza oranı] x Cezalı Çalışılan Gün [Her bir aykırılık hali için ayrı ayrı hesaplanacaktır.]

 

Ceza kesilmesine dair iş bu tutanak [Tutanağın Doldurulduğu Tarih] tarihinde (…) nüsha olarak düzenlenmiştir.

 

Kontrol Teşkilatı

Adı Soyadı

Unvan

İmza

Adı Soyadı

Unvan

İmza

Adı Soyadı

Unvan

İmza