Belediyelerin Ortak Alanlarda Yer Alan Doğalgaz Regülatörlerinden İşgal Harcı Alması Gerekir Mi?

Mali Yönetim Belediye Gelirleri
Belediyelerin Ortak Alanlarda Yer Alan Doğalgaz Regülatörlerinden İşgal Harcı Alması Gerekir mi?
Özeti :

Doğalgaz dağıtım şirketleri tarafından yeşil alan, park vs. gibi ortak alanlar üzerine izinsiz olarak yapılan bölge regülatörleri için işgal harcı alınması gerekmektedir.

  İhale ve mali konularda DANIŞMANLIK ve EĞİTİM talepleriniz için iletişime geçmek üzere lütfen TIKLAYINIZ

Belediyelerin Ortak Alanlarda Yer Alan Doğalgaz Regülatörlerinden İşgal Harcı Alması Gerekir mi?

2464 Sayılı belediye Gelirleri Kanunu’nun işgal harcının konusunu düzenleyen 52 nci maddesine göre; belediye sınırları içinde bulunan aşağıdaki yerlerden herhangi birinin satışının yapılması veya sair maksatlarla ve yetkili mercilerden usulüne uygun izin alınarak geçici olarak işgal edilmesi, işgal harcına tabidir:

1. Pazar veya panayır kurulan yerlerin, meydanların, mezat yerlerinin her türlü mal ve hayvan satıcıları tarafından işgali,

2. Yol, meydan, pazar, iskele, köprü gibi umuma ait yerlerden bir kısmının herhangi bir maksat için işgali,

3. Motorlu kara taşıtlarının park etmeleri için il trafik komisyonlarının olumlu görüşü alınarak belediyelerce şehir merkezlerinde tesis edilen ve işletilen mahallerin çalışma saatleri içinde, taşıtlar tarafından işgali (Bisiklet ve motosikletler hariç).

Yukarıda sayılan yerlerin izinsiz işgalleri mükellefiyeti kaldırmaz.

Belediye sınırlan içerisinde yer alan parklar, yeşil alanlar veya kaldırımlar gibi umuma açık yerlerin izin alınmak şartıyla dahi olsa ticari maksatla işgali, işgal harcına tabidir. Bununla birlikte; Doğalgaz Dağıtım Şirketlerinin Dağıtım Regülatörü yapmak suretiyle işgal ettiği yerlere yönelik İşgal Harcından muaf olduğuna dair herhangi bir kanuni düzenleme bulunmamaktadır.

Doğalgaz dağıtım şirketleri tarafından yeşil alan, park vs. gibi ortak alanlar üzerine izinsiz olarak yapılan bölge regülatörleri için 2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanunu’nun 52 nci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan; “yol, meydan, pazar, iskele, köprü gibi umuma ait yerlerden bir kısmının herhangi bir maksat için işgali” düzenlemesi gereği, işgal harcı alınması gerekir.